Dünya açlıkla mücadele ediyor

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, açlıkla mücadelede en önemli unsurun, yeterli miktarda gıda üretimi olduğunu ve dünyada bir milyara yakın insanın açlıkla mücadele ettiğini kaydetti.

16 Ekim 2008 Perşembe, 12:55

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeterli miktarda ve sağlıklı gıda almanın en temel insan hakkı olduğunu vurguladı.

Açlıkla mücadelede en önemli unsurun, yeterli miktarda gıda üretimi olduğunu ve dünyada bir milyara yakın insanın açlıkla mücadele ettiğini kaydeden Kiraz, tüketilen gıdaların sağlıklı olması ve insan sağlığı için risk kaynağı oluşturan unsurları içinde taşımamasının da önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'de Dünya Gıda Günü'nün yıllardan beri ''kendin çal kendin oyna politikasıyla'' kutlandığını öne süren Kiraz, şunları kaydetti:
''Türkiye'de hala kişilerin yeterli besine ulaşabilmesini sağlayacak tedbir ve politikalar oluşturulmamış, bölgeler ve sınıflar arası gıda dağılımını gösterecek kapsamlı bir çalışma da yapılmamıştır. Türkiye'de 2 milyon kişi açlık sınırının altında yaşıyor, 15 milyon insan yetersiz besleniyor. Çocuk ölümlerinde ciddi bir düşüş gözlense de oran hala yüksek. 5 yaş altı çocukların yüzde 30'unda görülen ishal yaygın bir hastalık. Belli besinlerin yokluğundan kaynaklanan hastalıklar 5 yaş altı, okul öncesi dönemdeki ve doğum çağındaki kadınlarda sorunlar devam etmektedir.''

Tarım sektörü ve gıda sanayinin tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Kiraz, Türkiye'nin tarımsal ve gıda politikalarının dış dayatmaların yönlendirmelerine değil, halkın ihtiyacına göre planlanması ve uygulanması gerektiğini belirtti.