CHP kriz için alınan önlemleri sordu

CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur, dünyada yaşanan ekonomik durgunluktan Türkiye'nin etkilenmemesi için alınan önlemleri sordu. Erbatur, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütlerinin, ekonomik krizle ilgili uyarılarının dikkate alınıp alınmadığını öğrenmek istedi.

17 Ekim 2008 Cuma, 09:04

CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur, dünyada yaşanan ekonomik durgunluktan Türkiye'nin etkilenmemesi için alınan önlemleri, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesiyle gündeme getirdi.

Ekonomik krizin Türkiye'yi asgari düzeyde etkilemesi için ilgili kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelinip gelinmeyeceğini soran Erbatur, ''Artan cari açığı gidermek ve ülkeye giren dövizi artırmak için, sıcak para akışının ötesinde, kalıcı ne gibi önlemler alınacak?'' dedi.

Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu diğer bir önergesinde Erbatur, yoksul yurttaşlara yapılan yardımları gündeme getirdi.

Erbatur, ''Devlete bağlı kamu kurum ve kuruluşlarınca ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen bu yardımların hedef kitlesi, kimler tarafından ve hangi ölçülere göre belirlenmektedir'' sorusunu yöneltti.

 

Kadın istihdamı

CHP'li Erbatur, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'dan ise şu sorularının yanıtlanmasını istedi:
''Gelecekte kız çocuklarının sağlık güvencesinden yoksun kalmasını önlemek için alınan önlemler nelerdir? Kız çocuklarının kendilerinin sigorta sistemine aktif olarak katılımlarına kadar, babalarının sigortalarından yararlanmalarını sağlayacak bir düzenleme yapılması düşünüyor mu? Kadınların sigorta sistemine aktif yararlanıcı olarak katılımlarını artırmak amaçlı, ilgili diğer bakanlıklarla da iş birliği içerisinde, kadın istihdamını artırıcı, teşvik edici girişimlerde bulunulması düşünülüyor mu?''

 

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda mali sıkıntı

Erbatur, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yönelttiği soru önergesinde de Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın, sunduğu sanat hizmetleri açısından bölge halkı için büyük önem taşıdığını belirtti.
Orkestranın, bin YTL'lik faturayı ödeyemediği için telefonlarının kesildiği, 3 bin YTL bulamadığı için yıllık programlarını bastıramadığı yönündeki haberlere işaret eden Erbatur, ''Kültür ve Turizm Bakanlığı, orkestranın içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan haberdar mı? Bakanlık, bu maddi sıkıntıyı gidermek için herhangi bir girişimde bulunacak mı?'' dedi.

Erbatur, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a yönelttiği soru önergesinde ise Türkiye'de teknelerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 3-5 bin YTL'den 50-100 bin YTL'ye kadar çıktığını belirterek, ''Maliye Bakanlığı, Türkiye'deki teknelerin yüzde 90'ından ÖTV, KDV ve MTV tahsil edememektedir. Teknelerdeki motorlu taşıtlar sorununun çözülmesi için ne gibi çalışmalar yapılıyor?'' diye sordu.