KESK'ten YPK kararına dava

Konfederasyon, sözleşmeli personele yapılacak ek ödemelere esas oluşturacak yüzdelik oranların iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle danıştayda dava açtı.

18 Ekim 2008 Cumartesi, 09:53

KESK, sözleşmeli personele yapılacak ek ödemelere esas oluşturacak yüzdelik oranların iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştayda dava açtı. Alınan bilgiye göre, KESK, KİT'lerdeki sözleşmeli personelin ek ödemelerini düzenleyen Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararını yargıya taşıdı.

KESK tarafından dün açılan davanın dilekçesinde, KİT'lerde 2008 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin YPK Kararı'nın 6. maddesinin 2. paragrafının a, b, c, ç, d bentlerinde yer alan ve ek ödeme miktarına esas oluşturan yüzdelik oranların iptali ve yürütülmesinin durdurulmasını talep ediliyor.

Aynı yasa hükmüne dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile YPK kararı doğrultusunda yapılan ek ödemelerde eşitsizlik bulunduğunu savunan konfederasyon, iki karara göre yapılan ek ödemelerdeki farkın üst maaş grubunda 68 YTL, en düşük düzeyde maaş alanlarda ise 105 YTL olduğunu belirtiyor.