Eker: BM kredisi şeffaf kullanıldı

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (BMKP) 37 milyon dolarlık kredisiyle ilgili iddialara yanıt verdi. Bakan Eker, “projenin yönetiminden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve BMKP ile birlikte, uluslararası kurallar çerçevesinde ve projede belirlenen iş tanımlarına uygun olarak tamamen şeffaf ve rekabetçi bir ortamda seçilmiş sözleşmeli personel görevlidir” dedi.

19 Ekim 2008 Pazar, 12:29

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker MHP Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (BMKP) Uluslararası Kırsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından Türkiye’ye verilecek 37 milyon dolarlık fona yönelik iddialarla ilgili soru önergesini yanıtladı.

Çelik, BMKP Uluslararası Kırsal Kalkınma Fonu tarafından verilen 37 milyon dolarlık Fon’un yönetimi için ‘bölücü grupların’ devreye girdiği ve bu grupların Kemal Derviş tarafından da desteklendiği iddialarını bakan Eker'e sordu.

Bakan Eker de, bu soru üzerinde “projenin yönetiminden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve BMKP ile birlikte, uluslararası kurallar çerçevesinde ve projede belirlenen iş tanımlarına uygun olarak tamamen şeffaf ve rekabetçi bir ortamda seçilmiş sözleşmeli personel görevlidir” dedi.

Çelik, Kırsal Kalkınma Projesi’ne yönetici seçiminin büyük bir kavgaya neden olduğu, sivil toplum kuruluşlardan 38 temsilcinin BMKP Başkanı Kemal Derviş’e mektup yazarak şikayet ettiği, ‘Tarımsal Kalkınma Fonunu yöneten Program müdürü Bartu Soral tarafından fonun bölücülük için kullanıldığı’ ve Kemal Derviş’in BM Kalkınma Programı çalışanları tarafından istifaya davet edildiği iddialarını gündeme getirdi. Bakan Eker ise söz konusu projenin uygulama süresinin (2008-2012) olmak üzere 5 yıl olduğu ve yaklaşık 37 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olduğunu bildirdi.

Proje kapsamında 5 yıl boyunca harcanacak miktarlar hakkında bilgi veren Bakan Eker, 37 milyon dolarlık fonun Köy Geliştirme Programı Bilinçliliği Artırma, Çiftçi Eğitim ve Öğretim, Köy İyileştirme Altyapısı, Kırsal Ekonomik Büyüme, İstihdam İçin Kapasite Oluşturma ve Program Organizasyonu ve İdaresi için kullanılacağını söyledi. Proje içindeki en büyük pay ise 18,14milyon YTL ile Kırsal Ekonomik büyüme için kullanılacak.

 

1,300 milyon YTL köy altyapıları için kullanıldı

Bakan Eker, projenin 2008 yılı ödeneğinin 3,065 milyon YTL olduğunu belirtirken ağustos ayı itibariyle de yaklaşık 1,300 milyon YTL’sinin ‘Köy İyileştirme Altyapısı’ kapsamında kanalizasyon inşaatlarında harcandığını kaydetti.

MHP’li Çelik’in ‘Bartu Soral’ la ilgili iddialarına “Diyarbakır, Batman, Siirt Kalkınma Projesi kapsamında Bartu Soral adında bir görevli bulunmamaktadır” karşılığını veren Bakan Eker, “projenin yönetiminden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile BMKP ile birlikte uluslar arası kurallar çerçevesinde ve projede belirlenen iş tanımlarına uygun olarak tamamen şeffaf ve rekabetçi bir ortamda seçilmiş sözleşmeli personel görevlidir” dedi.