Yoksullukla mücadele anahtarı

BM Üniversitesi uzmanlarının yaptığı çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla mücadelenin en hızlı yolunun "temiz su kaynakları ve tuvalet" kurmak olduğu kaydedildi. Üniversite, dünya genelinde 900 milyondan fazla kişinin güvenli içme suyuna ulaşamadığı ve 2,5 milyar insanın da gerekli sıhhi alt yapıdan mahrum olduğunu kaydetti.

19 Ekim 2008 Pazar, 20:18

BM Üniversitesi uzmanlarının yoksullukla mücadele konusunda yaptığı araştırmada, içme suyuna ve umumi sağlık tedbirlerine harcanacak paranın, bunların eksikliğinin neden olduğu hastalıkların tedavisinin ve hastalıklar nedeniyle iş gücü kaybının yol açtığı maddi zararı karşılayacağı ve yeni iş sahaları açacağı belirtildi.

BM Üniversitesi'nin açıklamasında, dünya genelinde nerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya tuvaletler kurulması ve güvenli içme suyu kaynakları oluşturulmasının, yoksullukla mücadeleye büyük katkı sağlayacağı ve dünya sağlığını başka herhangi bir önlemden çok daha fazla geliştireceği belirtildi.

1973'te kurulan BM Üniversitesi, BM ve diğer kuruluşların çalışma alanı içindeki küresel sorunlar üzerine araştırmalar yürütüyor.