BDP: Askeri dersler müfredattan kaldırılsın

BDP, liselerde okutulan "Milli Güvenlik" dersinin müfredattan kaldırılmasını isterken, askeri okullar dışında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün eğitimden ne ad altında olursa olsun, askeri derslerin okutulmamasına yönelik kanun teklifi hazırladı.
Yayınlanma tarihi: 8 Ekim 2010 Cuma, 10:20

BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, herkesi asker gibi gören, herkesi asker gibi düşünmeye zorlayan, tek tipçi, asimilasyoncu, hamasetçi, ırkçı, ayrıştırıcı eğitim politikalarında vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, "Milli Güvenlik derslerinin içeriğindeki tekem kavramlar, ölüm şehitlik, kırmızı rengin kan ve bayrakla özdeşleşmesi ve gerektiğinde bu değerler uğruna can verilmesi, Türkiye'nin etrafının düşmanlarla çevrili olduğu kavramlardır" dedi.

Özçelik, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kendi imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı'na sunduğu "Milli Eğitim Temel Kanunu'nda" değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında bilgi verdi. "Milli Güvenlik" dersinin kaldırılarak yerine "İnsan Hakları ve Demokrasi" adlı bir dersin zorunlu hale getirilmesini savunan Özçelik, bu tür eğitim tarzının, askeri diktatörlük, faşizm, teokratizm, monarşizm veya totalitarizm gibi militarizme dayalı yönetim biçimleri ile Türkiye gibi askeri vesayet altına alınan başka demokrasilerde görülmediğini söyledi. Özçelik şöyle dedi:

"Askeri vesayete, birtakım yasal düzenlemelerle, siyasete müdahalede toplum nezdinde meşruiyet kazandırılmaya çalışılmış ve askeri bürokrasi bu yasal düzenlemelere dayalı olarak ve kimi zaman bunları da aşan bir tarzda ülkenin siyasal, ekonomik , sosyal ve kültürel yaşamına yön verme, müdahale etme yetkisini kullanmışlardır. Yön verme ve müdahaleyle yetinmedikleri durumlarda, yönetimi doğrudan ele almak amacıyla askeri darbeler yapmışlardır."

"Herkesi asker gibi gören eğitim politikaları"

Herkesi asker gibi gören, herkesi asker gibi düşünmeye zorlayan, tek tipçi, asimilasyoncu, hamasetçi, ırkçı, ayrıştırıcı eğitim politikalarında vazgeçilmesi görüşünü dile getiren Özçelik, "Milli Güvenlik derslerinin içeriğindeki tekem kavramlar, ölüm şehitlik, kırmızı rengin kan ve bayrakla özdeşleşmesi ve gerektiğinde bu değerler uğruna can verilmesi, Türkiye'nin etrafının düşmanlarla çevrili olduğu kavramlardır. Ders içeriği ölümü kutsallaştırmakta, gerektiğinde öğrencilerin birer asker olmaları , ülkeye yapılacak en büyük katkının ölümden geçtiği şeklinde düzenlenmiştir" diye konuştu.

Özçelik, Milli Güvenlik derslerinin içeriğindeki temel kavramların, ölümü kutsallaştırdığını, ülkeye yapılacak en büyük katkının ölümden geçtiği şeklinde düzenlediğini savundu.
Bu çerçevede TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinde şu değişiklik öngörülüyor:
"Milli eğitim müfredatında din, mezhep,dil, ırk ve cins ayırımı yapacak şekilde eğitim ve öğretim yapılamaz. Askeri okullar dışında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün eğitimde her ne ad altında olursa olsun askeri dersler okutulamaz, bu okullarda asker kişiler, öğretmen veya öğretici sıfatıyla görev alınamaz. Lise öğreniminin bitimine kadar 'İnsan Hakları ve Demokrasi' zorunlu bir ders okutulur."

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.