Kapat

Son Haberler

A+ A-

Türkiye-Pakistan ortak bildirisi

Türkiye ve Pakistan, düzenli stratejik diyalog tesis etme, bölgesel ve küresel konulara dair eşgüdüm, istişare ve işbirliği sürecini daha da pekiştirme kararı aldı.
Yayınlanma tarihi: 31 Ekim 2008 Cuma, 14:20

Pakistan Başbakanı Seyid Yusuf Rıza Gilani'nin Türkiye'deki temaslarıyla ilgili olarak Türkiye-Pakistan ortak bildirisi yayımlandı.

Bildiride, Pakistan ve Türkiye'nin, yakın benzerlikler, karşılıklı saygı ve dayanışmadan oluşan benzersiz bağlar olarak nitelendirilen ve iki halkın kalplerinde derin yer edinmiş özel ilişkilere sahip olduğu, her iki tarafın da halkları arasındaki dostluğa ve karşılıklı fayda sağlayan ortaklıklarına en üst düzeyde önem atfettiği vurgulandı.

Ortak bildiride şunlar kaydedildi: "Oldukça samimi olarak nitelendirilen görüşmeleri sırasında iki ülkenin liderleri, halkalarının temel çıkarları lehine olan ve keza bölgesel barış, istikrar ve refahın teşvikinde önemli bir etken olan stratejik işbirliği ortaklıklarının seviyesinin kapsamlı olarak yükseltilmesi hususundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir.
Taraflar düzenli stratejik diyalog tesis etmek ve bölgesel ve küresel konulara dair eşgüdüm, istişare ve işbirliği sürecini daha da pekiştirmek kararı almışlardır."

Ekonomik ve ticari, savunma, bilimsel ve teknolojik ile kültürel işbirliğinin teşviki amacıyla kapsamlı çerçeveler oluşturulması kararına yer verilen bildiriye göre, her iki taraf da, tüm alanlardaki projelerde işbirliğinin son derece büyük potansiyel taşıdığı ve karşılıklı olarak özel sektörlerin etkin işbirliğinin sağlanmasıyla güçlendirilebileceği hususunda mutabık kaldı.

Taraflar, altyapı, madencilik, tarım, imalat ve enerji sektörlerinde önemli kalkınma projelerini ele alma hususunda görüş birliğine varırken, bildiride, Türk ve Pakistan kamu ve özel sektör firmalarının, bölgesel ve bölge ötesi işbirliğini de birlikte ele alacakları belirtildi.

İlave hava yolu hatları dahil olmak üzere, ulaştırma ve iletişim kanalları tesis etmek suretiyle, bağlantıların güçlendirilmesi kararlaştırılırken, Türkiye ve Pakistan, özel jeo-ekonomik ve jeo-politik önemleri çerçevesinde, kara ve demir yolu bağlarına ayrıca önem atfedecekler.

Bildiride her iki ülke, bölgesel barış, kalkınma ve refahı desteklemek üzere, ikili ve çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi hususunda kararlılıklarını vurguladı. Ortak bildiriye göre, Pakistan, Afganistan'da barışın sağlanmasına yönelik önemli rolünden ötürü Türkiye'ye takdirlerini ifade ederken, bu çerçevede, özellikle kalkınma boyutuna ağırlık verilecek şekilde Ankara Üçlü Zirvesi sürecinin daha ileriye götürülmesi hususunda mutabık kalındı.

Bildiride, Pakistan'ın ayrıca, Kıbrıs Türk halkının arzularının gerçekleşmesi yönünde tam desteğini ifade ettiği belirtildi.

Türkiye'nin, Pakistan'ın egemenliği, siyasi bağımsızlığı ve bütünlüğüne tam desteğini ve dayanışmasını dile getirdiği kaydedilen bildiride, Türkiye'nin ayrıca, Pakistan'ın terörizm ve aşırıcılık belasıyla mücadelesine olan desteğini ifade ettiği, her iki tarafın da güvenlik ve terörizmle mücadele konularındaki işbirliğini geliştirme kararı aldığı belirtildi. Bildiriye göre, kültürel alanda, gençlik değişimi programları düzenlenmesi, üniversiteler arası işbirliği ile düşünce kuruluşları, sinema, televizyon, medya sahalarında ortak üretim ve işbirliği konularında anlaşmaya varıldı.

Tarihi Mutlan ve Konya şehirlerinin kardeş şehir ilan edilmeleri kararlaştırılırken, bildiride, her iki şehrin de değerli kültür mirasının değerli birer hazine olduğu ve her iki şehir arasında manevi önemlerine vurgu yapan çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için çaba harcanacağı kaydedildi.

Her iki ülke arasında turizmin ve turizm alanında ortak proje ve paketlerin geliştirilmesi hususunda mutabık kalınırken, iki ülke parlamentolarının düzenli ziyaretler düzenlemeleri kararlaştırıldı.

Bildiride, bu süreci kolaylaştırmak gayesiyle, Türk tarafının ardından Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun Pakistan tarafınca da en kısa sürede kurulacağı belirtildi.
Türkiye-Pakistan Ortak Bildirisinde, Başbakan Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Gilani'nin Pakistan'a davetini kabul ettiği de kaydedildi.

Pakistan Başbakanı Gilani, 27-31 Ekimde Türkiye'ye resmi ziyaret düzenlemiş, Pakistan Başbakanına, Bayan Gilani ve üst düzey bir heyet refakat etmişti.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler