Kapat

Son Haberler

A+ A-

Yerel seçimler için CHP'ten yeni program

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın talimatı üzerine başlatılan tüzük ve program yenileme çalışmaları sürüyor. Parti Meclisi’nde tartışmaya açılan taslak programda, siyasetten ekonomiye, kültürel haklardan sosyal devlet anlayışına kadar pek çok konuda yeni açılımlar ve hedefler ortaya konuluyor. “Değişim İçin Pusula” ismi verilen taslak program ile partinin yeni döneme hazırlanması, daha etkin, hızlı ve dinamik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.
Yayınlanma tarihi: 1 Kasım 2008 Cumartesi, 07:43

CHP’de 32’nci Olağan Kurultay’ın ardından Genel Başkan Deniz Baykal’ın talimatıyla başlatılan yeni program çalışmalarına ilişkin taslak çalışma tartışmaya açıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve kendi alanında uzman pek çok kişinin katkısıyla oluşturulan CHP’nin yeni program taslağına bu ay içerisinde son şekli verilecek. MYK’da program ve tüzük değişikliği için kurultay günü belirleyecek.

Kurultayın Aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor. “Değişim İçin Pusula” ismi verilen taslak program ile partinin yeni döneme hazırlanması, daha etkin, hızlı ve dinamik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Türkiye’de demokrasi kültürünün yaygınlaşıp derinlik kazanmasının amaçlandığı vurgulanan taslak programda, hukukun toplumun en temel değeri olduğu, adaletin saygınlığı, tarafsızlığı, bağımsızlığı ve güvenilirliğinin temel konu olduğuna dikkat çekiliyor. Yargı bağımsızlığına vurgu yapılan taslak programda, “Yargının bağımsızlığı ve yargıç güvencesi hukuk devletinin ön koşuludur. Bağımsız, etkin ve hızlı yargı ise sağlıklı işleyen demokrasinin gelişmesinin temel şartını, temel hak ve özgürlüklerin güvencesini oluşturur’’ ifadesine yer veriliyor.


Asimilasyon değil, entegrasyon

Taslak programda, Doğu ve Güneydoğu konusunda da önemli açılımlar dikkati çekiyor. CHP Lideri Baykal’ın, Diyarbakır’da dile getirdiği “Etnik kimlik kişinin şerefidir” sözlerine vurgu yapılırken, etnik duyarlılıkların, üniter devletin zenginliği olduğu belirtiliyor. Taslak programda, CHP’nin farklı kültür kümelerinin devlet, yasalar ve kurumlar önünde eşit olduğu, çoğulcu demokrasi anlayışı ile hepsinin eşit olarak kucaklandığı, fırsat eşitliğinin hepsine yeterince sağlandığı bir toplum anlayışından yana olduğu belirtiliyor. Taslakta en dikkat çekici bölüm ise, “Bireysel Kültürel Haklara Saygı, Ulus Devletimizin ve Demokrasimizin Gereğidir” başlıklı bölümde yer alıyor. Bu bölümde “Etnik kimlik bir şereftir” deniliyor ve “Asimilasyon değil, entegrasyon öneriyoruz” ifadeleri yer alıyor. Taslakta Roman vatandaşların da bireysel ve kültürel haklarını eksiksiz olarak kullanabilecekleri vurgulanıyor.

Laiklikten taviz yok

CHP’nin yeni program taslağında laiklik vurgusu da dikkat çekiyor. Taslakta, laiklik ilkesinin CHP’nin hiçbir şekilde ödün veremeyeceği temel ilke olduğunun altı çizilirken, “CHP laikliğe tehdidin kalıcı olarak kalktığı ortamda dini hizmetlerin sivil toplum sorumluluğuna devredilmesini öngörür” ifadeleri kullanılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeniden yapılandırılacağı anlatılan taslakta, “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İslam dinin farklı mezheplerine farklı yaklaşmaması, bünyesine katılmak isteyen her mezhebe açık bir yapılanmaya yönelmesi, bünyesinde yer almak istemeyen mezheplerin ise devletin eşit desteğinden yoksun bırakılmaması hedef alınacaktır" deniliyor.

Cemevlerine destek

CHP taslak programında Alevi yurttaşların ibadet yerleri olan Cemevleri de yer alıyor. Programda, Alevi-Bektaşi inancı ve kültürünü yaşayan vatandaşların yaygın ibadet, dini hizmet ve kültür merkezleri olan Cemevleri’nin de devletin, camilere sağladığı destekten eşit düzeyde yararlanması gerektiğine vurgu yapılıyor. Taslakta ayrıca, çağdaş kamu yönetimi reformu gerçekleştirilmesi, merkezi idarenin görev ve yükümlülüklerinin bir bölümünün üniter devlet ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlere aktarılması, sosyal refah devleti için büyük kentlerden başlayarak 10 yılda tüm ülkeyi kapsamak üzere aile sigortası uygulaması, eş zamanlı olarak kırsal kesimde en yoksul aileleri hedef alacak vatandaşlık hakkı ödemesi uygulamaları gibi pek çok sosyal konuya da yer veriliyor.

Kurultay Aralık ayında

CHP Parti Meclisi’nde tartışılan taslak programın son şeklini almasının ardından MYK, kurultay toplanması için gün belirleyecek. Program ve tüzük değişikliklerinin yapılacağı kurultayın Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Parti yönetimi, yerel seçimlere yenilenmiş bir tüzük ve programla girmeyi hedefliyor.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler