DSP'den cinsel istismar sorusu

DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş Başbakan Erdoğan’a son beş yılda cinsel istismara uğrayan çocukların sayısını sordu.

01 Kasım 2008 Cumartesi, 10:18

DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, toplumlarda yaşanan bozulmaların sonucu ortaya çıkan ve dünyanın çözüm aradığı sorunların başında gelen çocuklara yönelik cinsel istismarın, çocuk istismarı tipleri içinde saptanması en zor olan ve çoğunlukla gizli kalan bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Ağırbaş, “Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşlara göre dağılımları incelendiğinde; yüzde 30'unun 2-5, yüzde 40'ının 6-10, yüzde 30'unun 11-17 yaş grubunda olduğunu görülmektedir. Bir başka ifadeyle, cinsel istismara maruz kalan çocukların yüzde 70'ini küçük yaş grubundakiler oluşturmaktadır.Kız çocukları, erkek çocuklarına göre 3 kat daha fazla istismara maruz kalmaktadır. İstismarcıların yüzde 96'sı erkek, yüzde 80'i de çocuğun tanıdığı birisi olmaktadır. Hem aile içinde hem de dışında, çeşitli biçimlerde ve derecelerde cinsel istismara maruz kalan çocukların sağlığı, fiziksel ve psikososyal gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca, çocukların karşı karşıya kaldığı cinsel istismar, çocukların ticari cinsel sömürüye maruz kalma riskini de arttırmaktadır. Geleceğimiz olan çocuklarımızı cinsel istismardan korumak için acilen gereken tedbirlerin alınması,çocuklarımızın ve ülkemizin yarınları açısından son derece hayati bir önem taşımaktadır” dedi.

Ağırbaş Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti: “İstatistiklere göre, son beş yılda cinsel istismara uğrayan çocukların yıllar itibariyle sayıları kaçtır? Cinsel istismara uğrayan çocukların sayılarının tam olarak belirlenmesi amacıyla hükümetiniz döneminde herhangi bir anket çalışması yapılmış mıdır? Hükümet, çocukların cinsel istismarını azaltacak hatta bitirecek ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bu çalışmaların sonuçları nelerdir? Hükümet, çocukların istismarını önleyici çalışmalar ve araştırmalarda bulunan kuruluşlarla koordineli bir çalışma yapmakta mıdır? Bu kuruluşlara gerekli destek verilmekte midir? Bu kuruluşlara hükümetin yaptığı yardımların tutarı ne kadardır?”