Kapat

Son Haberler

A+ A-

Akman'ın RTÜK üyeliği mahkemelik

RTÜK'ün CHP'li üyeleri Şaban Sevinç, Hülya Alp ve Mehmet Dadak, Zahid Akman'ın RTÜK üyeliğini yargıya taşıdı. CHP'li üç üyenin idari Mahkemeye verdikleri dilekçelerinde, Akman'ın bazı şirket yöneticilikleri ve ortaklıkları ile kurul üyeliğinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle RTÜK yasası gereği görevden çekilmesi gerektiğini istediler.
Yayınlanma tarihi: 2 Kasım 2008 Pazar, 13:29

RTÜK’ün CHP’li üyeleri Şaban Sevinç, Hülya Alp ve Mehmet Dadak, RTÜK üyeliği döneminde başka şirketlerde yöneticilik ve ortaklığının bulunduğu ortaya çıkan Zahid Akman'ın Kurul üyeliğinin düşürülmesi için Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde seçildiği dönemde Almanya’da kurulu bir takım şirketlerin ortağı veya yöneticisi olduğunun anlaşıldığı ayrıca, Kanal 7 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile birlikte “Armada” alış veriş merkezinin ortağı olan “Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım Limited” şirketinin de halen ortağı olduğu belirtilerek, “Bu tür yasak ilişkileri nedeniyle, 3984 sayılı yasanın 9. maddesi uyarınca görevinden çekilmiş sayılması” gerektiği belirtildi.

Meclis de davalılar arasında

Üç üye sadece RTÜK Başkanlığı’na değil; RTÜK üyelerini seçen Meclis’e de dava açtı. Dava dilekçesinde RTÜK üyeliği için seçilecek kişinin “devlet memuru olma niteliği”ni taşıyor olması gerektiği hatırlatıldı. Dilekçede esasa ilişkin gerekçeler şöyle sıralandı: "RTÜK üyesi olabilmek için, Devlet memuru olabilme niteliğine sahip olmak zorunludur. İlgilinin yasaya aykırı ticari faaliyetleri ortaya çıkarıldığından üst kurul üyeliğinden çekilmiş sayılmalıdır.... TBMM’ce seçilen üst kurul üyelerinde, diğer koşullarla birlikte “devlet memuru olma” niteliği aranılmıştır…Memur sayılanların, ticari ve diğer gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları genel ve özel yasa kuralıyla yasaklanmıştır. Aksine davranışın görevin sona erme nedeni olacağı özel ve genel yasanın kesin kuralı olduğundan, ilgili kişinin görevden çekilmiş sayılması yasal düzenlemelerin gereğidir. RTÜK üyelerine yasaklanmış davranışların, yasak davranışın otaya konulduğu dönemle sınırlı hukuki etki ve sonuç yaratacağı iddiasının hukuki değeri yoktur. Zahid Akman’ın seçiminin yenilendiği 2007 Mayıs ayındaki statüsüyle, halen Üst Kurul üyesi olması önemlidir. Yasaklanmış davranışların geçmiş dönemle (2005-2007) sınırlı olacağı ve etkili sonuçlar doğuracağı, şu andaki konumunu etkilemeyeceği yönündeki değerlendirmenin hukuki değeri yoktur... TBMM’de yapılan oylama ile yenilenecek 3 kişilik Üst Kurul üyeliği seçiminin yapılacağı tarihlerde ve seçimin yapıldığı anda ilgilinin “devlet memuru olma niteliğini” taşımadığı kesindir. Almanya’da kurulu şirketlerde ortak, hissedar ve yönetici olduğunu kanıtlayan belgeden anlaşılacağı gibi, 2005-2007 döneminde, Üst Kurul üyeliği ile örtülen kısmi süreç vardır. Bu durma göre, TBMM’ce üyeliği yenilenen kişinin seçilebilme niteliğinde sakatlık vardır. Bu başka anlatımla RTÜK üyeliği, iktidar partisine dayalı adaylığından ve oylarından sonra kesinlik kazanmıştır. TBMM, devlet memurunu olabilme şartını taşımayan birini bilerek ve isteyerek seçmiştir. Bu seçim veya atama işleminde ağır sakatlık vardır. Yerleşik Danıştay kararına göre, hukuka aykırı bir biçimde kazanılmış olan statünün devamı ve hukuken korunması mümkün değildir…”

"Sadece Armada bile görevden çekilme nedeni"

Dilekçede, Zahid Akman’ın Armada alış veriş merkezi ortaklığının, halen devam ediyor olmasının dahi, öncelikle görevden çekilme nedeni olduğu ifade edildi. Dilekçede, Akman’ın, Armada alış veriş merkezinin ortağı olan Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım Şirketi’nin hissedarı olduğu, şirketin ortaklarından birinin de Kanal 7 Televizyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Zekeriya Karaman olduğu anımsatılarak şunlar belirtildi: “Bir televizyon şirketinin yönetim kurulu başkanı ile bir diğer şirkete ortak olmak, yasanın 8. maddesi kapsamındadır. Tüm televizyon şirketlerinin faaliyetlerine eşit ve yansız bir yaklaşımla denetlemek, gerekirse onlar hakkında yaptırım uygulamak durumunda olan bir kamu kurumunun başkanının, aynı zamanda bir televizyon şirketinin yönetim kurulu başkanı ile bir diğer şirkete ortak olması yasaklanmış ticari faaliyettir…. Üst kurul üyeliği seçiminin yenilendiği tarihte ve halen bir televizyon şirketinin yöneticisi ve ortağıyla, doğrudan veya dolayı bağlantısı olabilecek bir diğer şirkette ortaklık yasaklanmış bir eylemdir, görevden çekilme nedenidir.” RTÜK’ün CHP’li üyeleri Sevinç, Alp ve Dadak bu gerekçelerle Akman’ın görevinin devam ettirme kararının yürütmesinin durdurulması ve iptalini istedi.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler