Kapat

Son Haberler

A+ A-

CHP'nin yeni program taslağı

CHP'nin tartışmaya açılan yeni program taslağında İç Güvenlik Reformu önerisine yer verildi. Emniyet içindeki tarikat örgütlenmesine de dikkat çekilen programda, iç güvenlik personelinin örgütlenerek mesleğin işleyişine etkin katkıda bulunmasının sağlanacağı ifade edildi. Taslakta, ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın da yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yapıldı.
Yayınlanma tarihi: 3 Kasım 2008 Pazartesi, 08:41

CHP’nin tartışmaya açılan yeni program taslağında Emniyet içindeki tarikat örgütlenmesine dikkat çekildi. Taslak programın İç Güvenlik başlıklı bölümünde İç Güvenlik Reformu vurgusu yapılırken, iç güvenliğin sağlanmasının devletin en temel görevi arasında olduğu belirtildi. Mevcut iç güvenlik anlayışının eleştirildiği taslak programda, “Mevcut iç güvenlik anlayışı ve düzenlemeleri halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini yeterince karşılayamamakta, iç güvenliğe yönelik uygulamalarda çağdaş hukuk devleti ve örgütlü sivil toplum normları gereğince gözetilmemektedir. Bu nedenle CHP, çağdaş bir ‘Yeni İç Güvenlik Kavramı ve Yapılanması’ geliştirmeye kararlıdır” denildi.

Polis, laik cumhuriyeti de korumalı

CHP program taslağında iç güvenlikle ilgili olarak özetle şu görüşlere yer verildi:
"İç Güvenlik Örgütü (polis, jandarma), sadece can, mal ve kamu düzeninin değil, aynı zamanda laik cumhuriyetin, özgürlüklerin, demokratik hakların kullanımının, hukukun üstünlüğünün, toplumu örgütleme girişimlerinin, bireyi yücelten çağdaş değerlerin ve çağdaşlaşma sürecinin de güvencesi olacaktır. Güvenlik güçleri mensupları halkla ilişkiler, demokratik, temel hak ve özgürlükler gibi konularda ve insan hakları alanında Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler hakkında bilgilerle donatılacak ve bu doğrultuda davranış alışkanlıkları edinmeleri sağlanacaktır. İç güvenlikten sorumlu örgütlerin temel görevi öncelikle, suçu veya suça kalkışmayı önleyici ve caydırıcı etkinlikler olacaktır. Önleyici ve caydırıcı güvenlik eylemi niteliğinde olmayan görevler iç güvenlik gücünden alınacak, adli görevler ise Adli Kolluğa bırakılacaktır."

İçişleri Bakanlığı yeniden yapılandırılacak

"İçişleri Bakanlığı'nın merkez yapısından başlayarak çağdaş ve insan haklarına saygılı bir yaklaşımla karakol ve devriye görevlilerine kadar bütün birimlerin yeniden düzenlenmesi, en ileri teknik donanım ve çağdaş değerlendirme olanakları eşliğinde gerçekleştirilecektir. Kademelendirilmiş polis eğitim kurumları yeni anlayışla programlanacak; polisin, çağdaş toplumun güvenlik gücü olması sağlanacaktır. Zor ve silah kullanma yetkisi verilen polisin eğitim sürecinde; polislerin, bu yetkilerinin çağdaş toplumdaki anlamı ve sorumluluğunun bilincinde olarak yetiştirilmelerine özen gösterilecektir. Özellikle toplu olaylara yönelik uygulamalarda, ateşli ve öldürücü silahlar yerine çağdaş yöntemlerin kullanılması esas olacaktır. Polis örgütü buna göre eğitilecek, gerekli araç ve gereçlerle donatılacaktır."

Tarikat eleştirisi

"İç güvenlik personelinin örgütlenerek mesleğin işleyişine etkin katkıda bulunması sağlanacak, özlük haklan ve çalışma koşulları iyileştirilecek, yaşam düzeyi yükseltilecek, zor görevini gereğince sürdürebilmesi için daha etkili psikolojik destek verilecektir. Emniyet teşkilatı, her türlü siyasal yapılanmanın dışında tutulacak; her türlü çıkar ilişkilerinden ve dini cemaat yapılanmalarından arındırılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan iç güvenlik örgütleriyle ilgili genel kurallar, iç hukuka yansıtılarak yürürlüğe konulacaktır."

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler