'İşsizlik, arzuladığımız oranda değil'

Başbakan Erdoğan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı’nın açılışında konuştu. 2006 yılında ABD’de başlayan krizin 2008 sonu itibarıyla tüm dünyayı etkileyerek, büyük bir krize dönüştüğünü anımsatan Erdoğan, “Alınan önlemlere, yaşanan olumlu gelişmelere rağmen işsizlik arzuladığımız oranlarda gerilememiştir.” dedi.

03 Kasım 2008 Pazartesi, 11:22

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı’nın açılışında konuştu. Erdoğan, 2006 yılında ABD’de başlayan krizin 2008 sonu itibarıyla tüm dünyayı etkileyerek, büyük bir krize dönüştüğünü anımsatan Erdoğan, alınan önlemlere karşın gelişmiş ülkelerde bazı olumsuz sonuçların ortaya çıkacağının tahmin edildiğini söyledi. Erdoğan, krizin etkisinin sadece gelişmiş ülkelerle sınırlı kalmadığına işaret ederek, şöyle dedi: “Küresel krizin belki de en önemli etkisinin işsizlik ve hane halkı gelir kaybı olarak tezahür edeceği de yine beklentiler arasına yer alıyor. Küresel ekonomik kriz, Türkiye üzerinden finans ve ticaret kanalıyla etkisini her geçen gün bu bölgelerde artırmaya devam ediyor. Türkiye’nin geçmişte etkilendiği küresel kriz tecrübelerinin aksine bu krizi son derece hazırlıklı ve ihtiyatlı şekilde karşıladı. Gerek son 6 yılda oluşturduğumuz güven ve istikrar ortamı gerek yapısal reformlarımız bize bu türbülansı asgari etkiyle atlatma imkanı ve fırsatı verdi”

 

Sosyal tarafların görüşlerini almaya devam edeceğiz

Başbakan Erdoğan, krizin olumsuz etkilerin en alt seviyede tutulması ve sürecin Türkiye için bir fırsata dönüştürülmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Bu tedbirlerin toplamın tüm kesimlerin beklentilerine göre oluşturulması ve sürecin birlik beraberlik ve sosyal dayanışma içinde atlatılması çok büyük önem arz ediyor. Hükümet olarak geride bıraktığımız 6 yıllık süreçte attığımız ve atacağımız her adımda ilgili sosyal tarafların görüşlerini, önerilerini eleştirilerini ve katkılarını almaya özen gösterdik ve göstereceğiz.”

 

Krizin faturasını dar gelirliye yansıtmayacağız

“Sosyal diyalogun olmadığı, kurumsallaşamadığı bir düzlemde demokrasinin de iyi işlemeyeceğine inanıyoruz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Ekonomimizde yaşanan istikralı büyüme süreciyle bunun yanında ortalama hane halkı gelirleri ve harcamalarının arttığına, yoksulluğun azaldığına ve gelir dağılımının iyileştiğine şahit oluyoruz. Yaşanan olumlu gelişmelere rağmen işsizlik arzuladığımız oranlarda gerilememiştir. Ancak istihdamdaki artışın karşılanmış olması yüksek enflasyon ortamında işsizliğin daha yüksek seviyelere çıkmamış olması da önemli bir başarıdır. Bu alandaki çalışmalarımız çok boyutlu olarak devam ediyor." Küresel kriz sürecinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş ortamını, işgücü piyasasını ve sosyal yapıyı olumsuz etkileme riski bulunduğuna vurgu yapan Başbakan Erdoğan, “Ancak yine geçmişte yaşadığımız krizlerin aksine toplumun bütün kesimlerinin yaşam kalitesinin bu krizden en az etkilenmesini hedefliyoruz. Bunu sağlayacak tedbirleri yürürlüğe koyma iradesini güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum. Krizin ülkemiz üstündeki olası etkilerini geçmişte olduğu gibi ağırlık çalışan kesimlere dar gelirlilere ücretlilere yansıtılmaması konusuna büyük önem veriyoruz. Hükümetimiz Üzerinde sosyal harcamalara çok büyük pay ayırdığımız herkesin malumudur. Önümüzdeki dönemde sosyal harcamalarda etkinliğin artırılması diğer önceliklerimiz arasında yer alıyor” Erdoğan, eğitim, sağlık, kadın ve gençlerin istihdamı, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması gibi icraatlarına devam edeceklerini söyleyerek, şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemde de sosyal devlet olmanın sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağımızı bilmenizi isterim. Küresel krizin ekonomiyi etkilediği bu ortamda sosyal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemi daha da artıyor. Bu anlayışla toplumun ilgili tüm kesimleriyle istişarelerimizi sıklaştırmış durumdayız”