Türkiye'nin 'stratejik önemi'ne dikkat çekildi

Avrupa Komisyonu'nca hazırlanan ve 12 Kasım’da açıklanacak olan Enerji Raporu’nda Türkiye’nin Avrupa’ya enerji kaynaklarının ulaştırılmasındaki “stratejik önemi”ne dikkat çekilirken Türkiye'nin Enerji Topluluğuna katılma müzakerelerinin hızlandırılması isteniyor.

03 Kasım 2008 Pazartesi, 11:38

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Avrupa’ya enerji kaynaklarının ulaştırılmasındaki “stratejik önemi”ne dikkat çekti.

Komisyon tarafından hazırlanan ve 12 Kasım’da açıklanacak olan Enerji Raporu’nda Türkiye’nin Enerji Topluluğuna katılma müzakerelerinin hızlandırılması isteniyor. AB Konseyi’ne sunulmak üzere üzere Avrupa Komisyonu'nca hazırlanan Enerji Raporu’nda Türkiye’nin Avrupa’ya enerji ulaşımındaki stratejik önemine dikkat çekiliyor.

Komisyon tarafınca 12 Kasım’da açıklanacak olan raporda Türkiye’nin de bir parçası olduğu Nabucco projesinin AB için taşıdığı öneme vurgu yapılıyor ve Türkiye’nin Enerji Topluluğuna katılma müzakerelerinin hızlandırılması tavsiye ediliyor. ABHaber’in ele ettiği Enerji Raporu’nun enerji verimliliği konulu ilk başlığında 2006 sonunda kabul edilen eylem planına işaret ediliyor ve plan kapsamında AB enerji tüketiminin 2020'ye kadar yüzde 20 azaltılması gereği anımsatılıyor. İkinci başlık ise, kaynak çeşitlendirilmesi, gelecek girişimlerin listesi ve Komisyon'un enerji kaynakları hakkındaki tavsiyeleri üzerinde yoğunlaşıyor. Yenilenebilir kaynakların, özellikle bioyakıtların ticaretinin altı çiziliyor. Komisyon Kuzey Denizi’ne rüzgar türbinlerinin kurulmasını ve birlikte bir güneş projesi hazırlanmasını destekliyor.

Komisyon, enerji üreten ülkeler ile diyalogda bulunmanın öneminin altını çizdiği raporda Rusya ile nükleer enerjinin barışçı amaçlar için kullanılması yönünde bir anlaşma müzakerelerini başlatılması isteniyor. Güvenlik ve dayanışma konusunda verimli bir şekilde birbirine bağlanmış birlik içi piyasanın önemine işaret edilirken iç piyasadan soyutlanmış piyasaların bağlantısının kurulmasının öneminin altını çiziliyor ve Baltık ülkeleri için bağlantı kurulmasının önceliğini belirtti. Komisyon benzer bir planı Türkiye-Avrupa arasında da güneydoğu Avrupa için tasarlıyor. Komisyon, enerji alanında Avrupa üzerinden gecen ağın (Trans-European Network) ve yeni enerji yollarının oluşturulmasını kararlaştırdı. Raporda, rüzgar projesi kapsamında Norveç ile ilişkilerin güçlendirilmesi, Rusya ile enerji diyaloğun oluşturulması, Ukrayna, Moldova ve Türkiye'nin Enerji Topluluğuna katılma müzakerelerini hızlandırılması isteniyor.