2-B'de sona gelindi

Orman vasfını kaybetmiş 2-B arazilerine ilişkin çalışmalara hız verildi.
Yayınlanma tarihi: 25 Kasım 2010 Perşembe, 09:02

İlgili kuruluşlar, bir yandan 2-B'ler üzerindeki tescil ve işgalcileri belirlerken, bir yandan da yasa taslağına son şeklini veriyor. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın 2011 genel seçimlerinden önce gündeme gelebileceğini açıkladığı 2-B'lere ilişkin yasa taslağının Ocak ayı içinde Meclis'e sunulması düşünülüyor.

Mücavir alan sınır ayrımı kalkabilir

Maliye, Çevre ve Orman ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının halen üzerinde çalıştığı yasa taslağında, 2-B'ler, ''31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerden, tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının Hazine adına orman dışına çıkarılması uygulaması'' olarak tanımlanıyor.

Taslakta, öne çıkan bazı unsurlar da şöyle sıralanıyor:

"Belediye mücavir alan sınırları içinde yapılaşma bulunan yerler (yerleşim yerleri), bina ve bahçe gibi kullanım alanlarıyla birlikte metrekare sınırlaması olmaksızın hak sahiplerine doğrudan satılabilecek. Taslak çalışmalarında, belediye mücavir alan sınırı ayrımının kaldırılması, bu alanların içindeki ve dışındaki yerlerin aynı esaslara göre satılması da tartışılıyor. Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan, 100 dönüme kadar tarım arazileri de, sulu-kuru ayrımı yapılmaksızın hak sahiplerine doğrudan satılabilecek."

2-B'lerde kentsel dönüşüm

Tarım arazileri dışında kalan, üzerinde yapılaşma bulunan ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen taşınmazlar, Toplu Konut İdaresine (TOKİ), büyükşehir ve ilçe belediyelerine kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmek üzere devredilebilecek. Özellikle çarpık kentleşmenin olduğu 2-B alanlarında uygulanması amaçlanan çalışma kapsamında devir, emlak vergisi metrekare birim değerleri üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu tip devirlerde, mevcut kentsel dönüşüm uygulamalarında olduğu gibi hak sahiplerine yeni inşa edilecek konutlarda daire verilecek. Devlet tarafından gerçek ve tüzel kişilere dağıtılan, iskanen verilen, özelleştirilen ya da hisseleri devredilen taşınmazların tapu kayıtları, geçerli kabul edilecek.

Hak sahiplerine süre sınırlaması kalkıyor

2-B'lerde hak sahipliği için süre şartı aranmayacak. Taslağın ilk halinde hak sahibi kabul edilmek için kişinin söz konusu taşınmazı, kadastro çalışmasının tamamlandığı tarih itibariyle geriye dönük olarak 5 yıl kullanması şartı yer alıyordu. Yeni düzenlemede, kadastro kayıtlarında ''kullanıcı'' görünenlerin hak sahibi kabul edilmesi öngörüldü.

Ne zaman ve nereye başvurulacak?

2-B'lerin satışını Maliye Bakanlığı koordine edecek. 2-B'leri satın almak isteyen hak sahipleri, 3-6 ay içinde başvuruda bulunacak. Bu süre, Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılabilecek. Taslağın ilk halinde, başvuru süresi 1 ay olarak belirlenmişti. Başvurular, illerde defterdarlıklara, ilçelerde ise mal müdürlüklerine yapılacak.

2-B arazilerini almak isteyen hak sahiplerinden müracaatları sırasında, satış tutarından mahsup edilmek üzere başvuru bedeli alınacak. Söz konusu bedel, bölgeler, iller, ilçeler ve arazinin konuma göre farklılık gösterecek. Maliye Bakanlığı'nca başvuru bedellerine ilişkin bir Tebliğ yayımlanacak.

Satışta 5 yıl vade

2-B'ler, rayiç bedelleri üzerinden satılacak. Rayiç bedellerinin belirlenmesinde Hazine taşınmazlarının satışındaki kurallar geçerli olacak. Bu çerçevede il ve ilçelerdeki takdir komisyonları, hak sahiplerine satılacak 2-B alanlarıyla ilgili değer tespitinde bulunacak.
2-B arazilerinin üzerinde çok katlı yapıların bulunması halinde, önce zeminin değeri belirlenecek, daha sonra daire başına düşen hisse tutarı hesaplanacak.

Bu durumdaki hak sahiplerine hisseli satış yapılacak. 2-B'lerin satışında da Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin esaslar uygulanacak. Ancak Hazine taşınmazlarının bedellerinin ödenmesindeki 2 yıllık taksit süresi, 2-B arazileri için 5 yıl olacak. Hak sahipleri isterlerse bedeli peşin, isterlerse kanuni faiziyle 5 yıl taksitle ödeyebilecek.

50 bin hektarın ormana dönüştürülmesi planlanıyor

Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülen yerler, yeniden ağaçlandırılmak üzere bu kuruma tahsis edilecek. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yaklaşık 50 bin hektarının yeniden ormana dönüştürülmesi planlanıyor.

Satışlara 36 ilde başlanacak

2-B'ler, ilk aşamada kadastro ve güncelleme işlemleri tamamlanan ve büyük bölümü sahil şeridinde yer alan 36 ilde satışa çıkarılacak. Diğer illerdeki 2-B arazileri de, kadastro ve güncelleme çalışmalarına paralel değerlendirmeye alınacak.

Kadastro ve güncelleme çalışması yapılan ve 2-B arazilerinin ilk etapta satışa sunulması planlanan iller şöyle: ''Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Yalova.''

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.