Engelli atamaları Resmi Gazete'de

Özürlüler Uzman Yardımcılığı ve Özürlüler Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Kasım 2010 Perşembe, 09:08

Özürlüler İdaresi Başkanlığı özürlüler uzman yardımcılarının giriş sınavı ile özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavının şekli, uygulama esasları, özürlüler uzman yardımcıları ile uzmanlarının atanmaları, görev ve sorumlulukları ile yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslarının belirlendiği yönetmelikte, uzman ve uzman yardımcılığı giriş sınavına ve uzmanlığa geçişte istenilen şartlarla uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumluluklarına yer verildi.

Yönetmelikle, 12 Kasım 1997 tarihli ve 23168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.