Kadın cinayetleri son 7 yılda yüzde 1400 arttı

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Avukat Nazan Moroğlu, her dört kadından birinin fiziksel, ekonomik, ruhsal, sosyal ve cinsel şiddet mağduru olduğunu belirterek, ''Resmi kayıtlara göre, kadın cinayetleri sayısı son 7 yılda yüzde 1400 artmıştır'' dedi.

25 Kasım 2010 Perşembe, 12:02

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ''Aile İçi Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi'' konusunda İstanbul Barosu'nda açıklama yapan Moroğlu, aile içi kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu ifade etti.
Şiddetin, kadının yasal, sosyal, siyasi ve ekonomik eşitliğini sağlama fırsatlarını sınırladığını, girişimcilik ruhunu ve kendine olan öz güvenini yok ettiğini söyleyen Moroğlu, aile içi şiddetin çocukları da olumsuz etkilediğini belirtti.

Bunun, çocukların okulda şiddet uygulamasına neden olduğunu anlatan Moroğlu, şiddetin sağlıklı bir toplumun önündeki en büyük engeli oluşturduğunu bildirdi.

''Her dört kadından biri fiziksel, ekonomik, ruhsal, sosyal ve cinsel şiddet mağdurudur'' diyen Moroğlu, şöyle konuştu:

''Namus cinayeti diye adlandırılan cinayetler, kadına yönelik şiddetin en zalim boyutudur ve temel insan hakkı olan yaşam hakkının ihlalidir. Resmi kayıtlara göre, kadın cinayetleri sayısı son 7 yılda yüzde 1400 artmıştır. Kayıtlarda, 2009 yılının ilk 7 ayında 953 kadının namus adına öldürüldüğü, 2003'te 83, 2004'te 128, 2005'te 317, 2006'da 663, 2007'de 1011, 2008'de ise 806 kadın cinayeti işlendiği görülmektedir. Şiddet mağdurunu koruyan, şiddet uygulayanı cezalandıran yasalar var. Ancak sığınma evleri yeterli değil. Bu nedenle hakkını aramak isteyen kadını devlet yeterince koruyamıyor.''
 

İstanbullu kadın da şiddet mağduru

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Aydeniz Alisbah Tuskan da İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezine bir yılda 13 bin kadının başvurduğunu belirterek, bu başvuruların yaklaşık yüzde 90'ının şiddetle ilgili olduğunu söyledi.
Bunların hepsine sözlü olarak destek verildiğini anlatan Tuskan, bu kadınlara ücretsiz avukat konusunda da yardımcı olduklarını belirtti.

Tuskan, merkezin aynı zamanda, valilikler ve belediyelerle görüşerek, sığınma evlerinin yaygınlaştırılması konusunda görev üstlendiğini kaydetti.