Çağdaş Drama Derneği'nden bildirge

Çağdaş Drama Derneği'nce hazırlanan 2010 bildirgesinde, bugünün, anlaşılmayan değerlerin bir simgesi olarak bireyin kendisi ile başkaları arasındaki benzerlikleri bulmasına, düşünmesine olanak yaratacak bir gün olduğu kaydedildi.

26 Kasım 2010 Cuma, 16:23

Dernek kurucu üyelerinden Tamer Levent tarafından kaleme alınan bildirgede 27 Kasım, ''Uluslararası eğitimde darama birliklerinin dünya günü, insanların düşüncelerini rol oynayarak ifade edebilme günü, bilmediklerini, rol oynayanları izleyerek anlama günü, rol oynayanları eleştirdiklerinde rol oynayanların yanıt hakkına sahip olma günü, böylece insanların görerek, dinleyerek, hissederek, bildiklerini veya bilmediklerini fark ederek birbirlerini anlamaya çalışmaları günü'' olarak adlandırıldı.

''Yaşamdaki durumların içinde anlaşılmaz olanların anlaşılır tanımsızlıkların tanımlanabilir olmaya dönüşebilme günü, anlama, anlatma ve anlaşılma günü, insanlığın bu ütopyaya ulaşabilmek için, rolünü nasıl bilerek ve isteyerek oynayabileceğini fark etme günü'' olarak nitelendirmede bulunulan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:
''Çocukların ve gençlerin, kendilerini rol oynayarak yetişkinlere ifade edebilmesi, onların 'kimse beni anlamıyor' duygusundan kurtulmaları, yetişkinlerin birbirlerini sevmelerine rağmen iletişim kuramama problemleri, anne ve babaların çocuklarına esasen ne kadar yakın oldukları, savaşan ordulara inat, sivillerin birbirlerine rol oynayarak aslında problemlerin çözülebilir olduğu, kültürel, dinsel ve ırksal farklılıklar ile başkalarına kızan insanların, aslında ne kadar birbirlerine benzer olduklarını anlamaları, birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için, problemlerin dramatize edilerek, rol oynama tekniği ile incelenebilmesi için 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Gününü yaygınlaştırmamız, bu kültürü oluşturmamız gerekiyor.
Çünkü bugün, bizim anlamadığımız değerlerin bir simgesi olarak bireyin kendisi ile başkaları arasındaki benzerlikleri bulmasına, düşünmesine olanak yaratacak bir gündür. Kendisinin ve başkalarının farkına varmasına, drama kültünün farkına varılmasına olanak yaratacaktır.
27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günümüz kutlu olsun.''