O komisere ceza kesildi

Ferit Öztürk, 11 yıldır Jetpa'nın tüm genel kurullarında görev alan isimdi...

27 Kasım 2010 Cumartesi, 11:14

Kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün sahibi olduğu Jetpa Holding’in 9 Mart 2010’da yapıldığı ileri sürülen ancak noter tutanağıyla yapılmadığı belirlenen olağan genel kurulunda imzası bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri Ferit Öztürk’e ceza verildi. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü yaptığı inceleme sonucu Öztürk’e “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125 A/a maddesini” uygulayarak “disiplin cezası” verdi. Bakanlık komiseri Öztürk, Jetpa Holding’in 1999 yılından 2010 yılına kadar yaptığı tüm genel kurullarında görev alan isim olarak dikkat çekiyor.

Jetpa Holding’in 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 9 Mart 2010 tarihinde yapılması kararlaştırılmış; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde duyurusu yapılmıştı. 7 Nisan 2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre de genel kurul toplantısının yapıldığı, “9 Mart 2010 tarihinde saat 14.30’da Evren Mah. Gülbahar Cad. 3/1 Sok. No: 28 Kat: 4 Güneşli-Bağcılar/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün 8 Mart 2010 tarih ve 12197 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık komiseri Ferit Öztürk gözetiminde toplanıldı” ifadeleriyle yer aldı. Jetpa’nın genel kurul toplantısının yapıldığı belirtilen tarihte ve saatte aynı adrese giden Beyoğlu 35. Noterliği ise genel kurulun yapılmadığını belirledi.

Genel kurul adresine giden Beyoğlu 35. Noterliği yetkililerinin tutanağında şu ifadeler yer aldı:

“4 No’lu bağımsız bölüm işyerine saat 14.23’te gelindi. Kapıyı görevlinin açmış olduğu görüldü ve içeri girildi. Görevli Mehmet Güler’in hazır bulunduğu anlaşıldı. Kendisine tespit isteyen vekilleri tarafından ‘yukarıda yazılı olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere geldiklerini’ beyan ettiler. Mehmet Güler, ‘yukarıda yazılı ticaret sicili gazetesinden toplantının olacağını okuduğunu, 3 yıldır burada hiçbir olağan genel kurul toplantısının yapılmadığını’ söyledi. Saatin olağan genel kurul toplantısının başlangıç saati olan 14.30’u geçmesi beklenildi. Sonra etrafa bakıldı. Hükümet komiserinin ve hiçbir yönetim kurulu başkan veya üyelerinin, hiçbir şirket ortağının bulunmadığı keza hazirun cetveli ve gündem ifade eden yazıların duvarlarda bulunmadığı, hiçbir toplantı hazırlığının olmadığı tespit edildi.”

Bu gelişmenin ardından “ileri sürülen hususların incelendiğini” bildiren İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü olağan genel kurulun yapıldığına dair imzayı atan bakanlık komiseri Öztürk’e disiplin cezası verdi.

Bakanlık komiserinin ceza almasıyla dikkatler noter tutanağıyla yapılmadığı belirlenen Jetpa’nın olağan genel kuruluna çevrildi. Hem Jetpa’nın eski ortağı Sacit Duran’ın hem de Jetpa mağdurlarının avukatı Acun Papakçı’nın Fadıl Akgündüz ve genel kurulla ilgili savcılığa yaptıkları suç duyuruları bulunuyor. Suç duyurularıyla ilgili savcılıkların incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer genel kurullar şaibeli mi?

Öztürk’ün 11 yıldan bu yana yapılan Jetpa’nın tüm genel kurullarında bakanlık komiseri olarak imzası bulunuyor. Beyoğlu 35. Noterliği’nin tutanağında Jetpa görevlisinin, “3 yıldır burada hiçbir olağan genel kurul toplantısının yapılmadığını” beyan etmesi 2010 yılından önce yapılan genel kurullarla ilgili soru işaretini de beraberinde getiriyor. Çünkü 2010 yılında yapılmadığı tutanakla belirlenen ve bakanlık komiserine ceza getiren genel kuruldan önce yapılan ve “2006-2007-2008” yıllarını kapsayan genel kurul da 31 Temmuz 2009 tarihinde aynı adreste yapılmış. Genel kurulun yapıldığına dair 13 Ağustos 2009 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan yazıda da Ferit Öztürk’ün imzası yer alıyor.