Müdürden memura kahvehane yasağı

Memurlar kahvehaneye gitmesin diye mahalleye açılan imar yolunu kapatan Tarım Müdürü krize neden oldu. Müdür haksız bulundu ama yolu hâlâ açmıyor.

27 Kasım 2010 Cumartesi, 16:23

Müdürlüğün resmi internet sitesinden ve faaliyet kitaplarından Atatürk’ün resmini kaldırmasıyla gündeme gelen Ordu Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu’nun memurların öğlen saatinde kahvehaneye gitmelerini önlemek gibi gerekçelerle şehir imar planında yol olarak gözüken ve Huzur Caddesi’ne açılan yolu yasadışı bir şekilde bir kapıyla kapatması çevre esnafını ve yüzlerce kişiyi mağdur etti. Tepki ve uyarılara kulak asmayan Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu, esnafları eyleme kadar sürükleyen krize neden oldu.
Yolun kapatılması ilde krize neden olurken, Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu yolu açmamakta direnince Ordu Valisi Orhan Düzgün’ün talimatı ile bir komisyon oluşturuldu. Vali Yardımcısı Ömer Adar başkanlığındaki komisyon; Belediye Başkan Yardımcısı Ergun Aleybeyoğlu, Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Şentürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Hayri Akyol ve Akyazı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı’dan oluştu.
 
Memura kahve yasağı
 
Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu yolu kapatmasını güvenlik ve memurları kahvehanelere göndermemek gibi komisyon üyelerini de şaşkına çeviren bir gerekçeyle savundu. Sadıkoğlu, “Kuruma ait misafirhanede kalan misafirlerin zaman zaman arka kapıdan uygun olmayan kişileri alabildiklerini, söz konusu sokakta faaliyet gösteren kıraathaneye memurların öğlen arası tatillerde oyun oynamak üzere gittiklerini, bu durumun mahalle halkı nezdinde kurumu yıpratabilir” dedi.
 
Emniyet yalanladı
 
Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Şentürk ise Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu’ nun bütün gerekçelerini çürüttü. Şentürk, mevcut yolun kapatılması amacıyla inşa edilen duvarın istenilen yüksekte olmaması nedeniyle güvenlik sağlama amacına hizmet etmesinin mümkün olmadığını belirterek, ayrıca Tarım İl Müdürlüğü kampüsünün bulunduğu alanda bugüne kadar kayda değer bir asayiş olayının olmadığını, dolayısıyla da güvenlik ihtiyacının ileri sürülmesinin yanlış bulduğunu söyledi.
 
Belediye: Yaşadışı bir olay
 
Belediye Başkan Yardımcısı Ergun Alaybeyoğlu, toplantıda Tarım İl Müdürünün kapı ile kapattığı yolun şehir imar planında yol olarak gözüktüğünü, söz konusu kapının kapatılmasına gösterilen gerekçelere katılmadığını belirterek mahalledeki esnafın mağduriyetine neden olan bu uygulamanın sonlandırılmasını istedi.
 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Hayri Akyol ile Akyazı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı da toplantıda yol kapatma uygulamasının hiç bir haklı gerekçeye dayanmadığını, zor geçinen yöre esnafının bu uygulama nedeniyle iflas etmekle karşı karşıya kaldığını, bu kurumun lojmanında kalan yaklaşık 60 ailenin de mağdur olduğunu söylediler. Muhtar Hüseyin Sarı ve Genel Sekreter Hayri Akyol, Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu’nun bu keyfi uygulaması nedeniyle lojmanda kalan ailelerin bir ekmek için 350 metre yürümek zorunda bırakıldıklarını da belirterek, yolun açılması yönünde görüş bildirdiler.
 
Yerinde inceleme
 
Vali Yardımcısı Ömer Adar başkanlığındaki komisyon toplantının ardından kapatılan yolun civarındaki esnaflarla, yörede oturan yurttaş ve memurlarla görüştüler. Sonuçta da Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu’nun karşı görüşü ve yolu açmamakta direnmesine rağmen yolun açılması yönünde oyçokluğu ile karar aldılar. Komisyon kararı şöyle:

“Tarım İl Müdürlüğünce kampusun mahalleye açılan kapısının kapatılmasına gerekçe olarak gösterdiği nedenlerin kurum hizmetleri açısından büyük önem arzetmediğinin görüldüğü,
Kurumu teftiş eden Bakanlık Müfettişinin raporunda, idia edildiği gibi kapının mutlak surette kapatılmasının istenmediği, bu praporda;‘Müdürlük bitişiğindeki mahallenin sokağına açılan kontrolsüz giriş kapısının kaldırılması ya da kontrol sisteminin kurulması’ şeklinde ifadeye yer verildiği; kapatılan kapının imar planında imar yolu olarak tescil edilmiş bir yolun ka-patılmasına sebebiyet verdiği,
Şikayete konu olan uygulamadan hem caddede faaliyet gösteren esnafın, hem de kampüsteki lojmanlarda ikamet eden memurların mağdur oldukları görülmüştür. Bu nedenlerle,esnaf ve memur ailelerinin maruz kaldıkları mağduriyetin ortadan kaldırılması için kapatılan yerden yaya geçişine imkan tanıyacak bir kapının açılma-sının daha uygun olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır.”