Başbakan: Üniversiteler şekil sorunlarını aşsınlar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitenin toplumun önünde olması, topluma öncü ve rehber olması gerektiğini ifade ederek, ''Üniversitelerimiz, şekil sorunlarını aşsınlar, yasakları yasaklasınlar, statüko bekçiliği gibi bir hatanın içinde asla bulunmasınlar'' dedi.

28 Kasım 2010 Pazar, 14:13

Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde rektörlerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını, bilginin insanı değiştirdiğini, yücelttiğini, büyüttüğünü ve güçlendirdiğini çok iyi bildiklerini ifade erek, ''Ancak, biliyor olmanın, bilmeyenlerle arayı açmak, toplumla bağları koparmak, hatta kendi toplumuna sırtını dönmek şeklinde tezahür etmesinin son derece sakıncalı olduğunu da gördüğümüzü, acı şekilde tecrübe ettiğimizi hatırlatmak isterim'' dedi.

Toplumdan uzak, milletten uzak, bulunduğu şehirden, ülkenin ve milletin gerçeklerinden uzak bir üniversitenin, üniversite kavramının özüne ve ruhuna aykırı olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Üniversite toplumun önünde olmalıdır, topluma öncü olmalı, rehber olmalıdır. Üniversite, sadece topluma değil, devlete, siyasete, siyasi iktidara da öncü ve yol gösterici olmalıdır. Bugün İngiltere'de, Amerika'da, o ülkelerin dış politikalarını şekillendiren, o ülkelere dış politika üreten üniversiteler olduğunu görüyoruz. Ülkelerin dış politikalarının, üniversitenin ürünleri çerçevesinde şekillendiğini müşahede ediyoruz. Biz de bunun olmamasından doğrusu rahatsızız.

Biz kendi adımıza öz eleştirisini yaparız ve yapıyoruz ama aynı öz eleştirinin üniversitelerimiz tarafından da yapılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'nin gerçekten mühim ve acil sorunları var. Ekonomiden demokratikleşmeye, eğitimden kültüre kadar çok geniş bir yelpazede çözüm bekleyen meselelerimiz var. Siyasi iktidarın tüm bu sorunları tek başına aşması, kendi gayretiyle çözüme kavuşturması takdir edersiniz ki mümkün değildir.

Biz istiyoruz ki, artık üniversitelerimiz Türkiye'nin kronik sorunlarına yoğunlaşsınlar. Üniversitelerimiz, şekil sorunlarını aşsınlar, yasakları yasaklasınlar, statüko bekçiliği gibi bir hatanın içinde asla bulunmasınlar.''

''Toplumla iç içe, topluma rehberlike tsin istiyoruz"

Üniversitelerin, özgür bir ortamda, özgür bir zeminde, terör meselesinden kalkınmaya, farklı inanç gruplarının sorunlarından dış politikaya kadar her alanda Türkiye'ye ışık tutmalarını isteyen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nde, üniversitelerimiz, özellikle de Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki devlet üniversitelerimiz, vakıf üniversitelerimiz, yeni kurulan üniversitelerimiz daha fazla inisiyatif yüklensin, toplumla iç içe, topluma rehberlik etsin istiyoruz.

Her alanda olduğu gibi, terör sorununun doğmasında ve büyümesinde de eğitim imkanlarının azlığı, eğitimde fırsat eşitsizliği, eğitimin demokratik bir zeminden yoksunluğu önemli rol oynadı. O bölgeye okul yapılmadı, eğitimin kalitesini yükseltmek noktasında gayret gösterilmedi, bölgeye giden her öğretmen, göreve başladığı andan itibaren geri dönmenin yollarını aradı. Terör, beslendiği kaynağın kurutulmaması için eğitim yatırımlarını engelleme mücadelesi verirken, ne yazık ki hükümetler buna direnmek yerine geri adım attılar.''

"Üniversiteler siyasete de öncü olmalıdır"

Başbakan Erdoğan konuşmasında, üniversitelerin toplumların gelişmesindeki önemine de değindi. Toplumdan, milletten uzak bir üniversitenin, üniversite kavramının özüne ve ruhuna aykırı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Üniversite topluma öncü olmalıdır. Sadece topluma değil, devlete ve siyasi iktidara da öncü ve yol gösterici olmalıdır" dedi. Erdoğan şöyle devam etti:

"Biz kendi adımıza öz eleştirisini yapıyoruz. Aynı öz eleştirinin üniversitelerimiz tarafından da yapılması gerektiğine inanıyoruz. Siyasi iktidarın tüm sorunları tek başına aşması mümkün değildir. Biz istiyoruz ki artık üniversitelerimiz Türkiye'nin kronik sorunlarına yoğunlaşsınlar. Yasakları yasaklasınlar, statüko bekçiliği yapmasınlar. Özgürlüğü desteklesinler. Her alanda üniversiteler Türkiye'ye ışık tutsunlar istiyoruz.

Özellikle Güneydoğu ve Doğu bölgesindeki üniversitelerimiz daha fazla inisiyatif yüklensin, topluma önderlik etsin istiyoruz. Terör sorunlarının artmasında, eğitimde fırsat eşitsizliği önemli rol oynadı. O bölgeye okul yapılmadı, eğitim kalitesini yükseltmek için gayret gösterilmedi. Her giden öğretmen, geri dönmenin yollarını aradı. Biz şimdi onlara her türlü imkanı sağlıyoruz. Her giden öğretmen, emniyet içinde görevlerini yapsın istiyoruz"

"Akademisyen yetiştirmek Tayyip Erdoğan'ın görevi değil"

Yeni kurulan üniversitelerin bazı kesimler tarafından eleştirildiğine de dikkat çeken Erdoğan, henüz ideale ulaşılmadığını ama ucun vadede bulundukları şekilledi değiştireceklerine inandığını ifade etti. Erdoğan "Akademisyen yetiştirmek Tayyip Erdoğan'ın görevi değil; ama hizmetkar olmak Tayyip Erdoğan'ın görevi" diyerek akademisyenleri hocaların yetiştireceğini vurguladı. Erdoğan "Akademisyen olmak çok zordu bu ülkede, ciddi engellerle karşılaştılar.

Bunu aşmanın zamanıdır şimdi. İdeolojiden arındırılmış bir anlayışla bu işin önünü açmak lazım. Üniversite -adı üstünde- evrenseli yansıtır, bunu görmemiz lazım. Demokratik değerleri özümsemiş bir kurum olmak zorundadır. Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinde üniversiteleri en ön safta görmek istiyoruz" diye konuştu.