Engelli istihdamı artacak

Özel sektörde engelli personel çalıştırılmasının teşviki için işverene kolaylık sağlanıyor.

30 Kasım 2010 Salı, 09:32

İşverenin ülke genelindeki tüm işyerlerinde çalışan işçi sayısının dikkate alındığı yeni tasarıda il sınırlaması kaldırılıyor. İşveren bundan sonra herhangi bir ilde toplam işçi sayısına göre çalıştırması gereken oranda işçiyi, istediği ilde istihdam edebilecek.
Meclise sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda engelli istihdamını arttırmaya yönelik düzenlemelere yer verildi.

Yeni tasarıya göre bir işyerinde çalıştırılacak özürlü sayısının hesabında bir işverene at ülke genelinde bütün işyerlerinde çalışan işçi sayısının dikkate alınması öngörülüyor. Yapılacak olan değişiklikle özürlü çalıştırmak konusunda güçlük yaşayan işverenlerin, başka işletmelerde, ilk defa işe alınan özürlülerin ücretlerini karşılayarak özürlü çalıştırma zorunluluğunu yerine getirebilmelerine olanak sağlanacak.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun mevcut hakkı elinden alınıyor

Engelli istihdamına yönelik yeniden yapılandırma paketinde yer alan değişikliklerden biri de engelli istihdamını yerine getirmeyen kurumlardan kesilecek para cezalarının değerlendirmesi oldu. Buna göre eski kanunda yer alan, "Tahsil edilecek para cezaları Türkiye İş Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibine gelir kaydedilir. Bu hesapta toplanan paralar özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumuna aktarılır.

Toplanan paraların nerelere ve ne kadar verileceği Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların birer temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir" Türkiye Sakatlar Federasyonu'nun harcamalarda söz sahibi olma durumu kaldırılarak değiştirilecek.