CHP, yangının peşini bırakmıyor

CHP, Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangının nedenleri ve müdahale sırasında yaşananların belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

01 Aralık 2010 Çarşamba, 08:37

İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, İstanbul'un en önemli tarihi mekanlarından biri olan ve dünyada sayılı yapılar arasında gösterilen 104 yıllık garın çatısında çıkan yangın nedeniyle büyük bir tehlike atlattığı anımsatıldı.

Gerekçede, garın büyük hasar gördüğü, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, ulaşımda yaşanan sorun nedeniyle yolcuların başka garlara yönlendirildiği ifade edildi.

Yetkililerin, olayın kısa sürede kontrol altına alındığına dair naif açıklamalar yaptığı ancak yangının asıl çıkış nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığının belirtildiği gerekçede, bunun da kafalarda soru işaretlerinin belirmesine neden olduğu vurgulandı.
Gerekçede, tarihi bir yapıdaki onarım için öncelikle bir proje çizilerek belediyeye başvurulması, daha sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan alınacak tadilat ve onarım izniyle belediyeden ruhsat alınmasının gerektiğine işaret edildi.

Tarihi garın çatısında gerçekleştirilen izolasyon çalışmaları için Kadıköy Belediyesine başvurulduğu ancak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan onay alındıktan sonra tekrar belediyeye bir başvuru yapılarak ruhsat alınmadığının ifade edildiği gerekçede, şunlar kaydedildi:

''Bu da yapılan çalışmanın kaçak yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca 2004'te Haydarpaşa ve çevresi Haydarpaşa Manhattan projesi olarak gündeme gelmiştir. Yeri ve konumu nedeniyle büyük bir rant bölgesi olarak görülen garın bu özelliğinden dolayı kundaklanmış olabileceği ihtimali de kamuoyunda tartışılmaktadır. Yangından hemen sonra itfaiyenin zamanında müdahale etmediği, geciken müdahalede ise önce 30 metrelik merdivenin getirildiği; ancak yetmediği, bunun üzerine 50 metrelik bir merdivenin olay yerine taşındığı ve bunun da yeterli uzunlukta olmadığı gibi trajikomik ve açıklaması olanaksız tablonun ortaya çıkması ise Haydarpaşa Tren Garı'nın gözden çıkarıldığı üzerine yorumlara neden olmuştur. İstanbul'un hem bir kültür başkenti oluşu hem de dünyanın sayılı metropollerinden sayılması, yaşanan olayın ayıbını engellememektedir.

Garın çatısının yanmasına neden olan izolasyon çalışmasının ne şekilde, kimlerin talimatıyla başlatıldığının araştırılması gerekmektedir. Garın, yeri ve konumundan dolayı bir rant uğruna kasıtlı olarak yakılıp yakılmadığının ortaya çıkarılması ise siyasi iktidarın ve İstanbul'daki yöneticilerin en önemli görevlerinden biri olmalıdır. Yangında ihmali olanlar hakkında derhal gerekli işlemin yapılması kültür başkentinin olduğu bir ülke için mecburidir.''