Bakanlıktan açıklama

Adalet Bakanlığı, Sincan Hakimleri Osman Kaçmaz ve Remzi Özdemir'in Hatay'da bir otelde "basıldıkları" iddialarına ilişkin, "Kamuya açık olmayan kapalı alanlarda yapılacak olan arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının kararı ile yapılmaktadır. Yargı kararı niteliğindeki arama kararlarının alınmasında Bakanlığımıza tanınan bir yetki bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

02 Aralık 2010 Perşembe, 12:16

Adalet Bakanlığı, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Osman Kaçmaz ve Sincan Hâkimi Remzi Özdemir ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin olarak bir açıklamanın yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın "Yıllık, Mazeret, Hastalık ve Doğum İzinleri" hakkındaki 76'nolu Genelgesi gereğince hafta sonu ve resmi tatil günlerini görev mahalli dışında geçirecek Cumhuriyet Başsavcısı ve komisyon başkanlarının Bakanlıktan izin almalarının gerekmekte olduğu ifade edildi. "Ancak, ilgililerin bu izni ne şekilde kullanacaklarına dair bilgi vermeleri zorunlu olmayıp, Bakanlığımızın bu konuda bir yetkisi ve görevinin olmadığı da açıktır" denilen açıklama şöyle:

"Yine, Ceza Muhakemesi Kanununda aramanın hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, kamuya açık olmayan kapalı alanlarda yapılacak olan arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararı ile yapılmaktadır. Yargı kararı niteliğindeki arama kararlarının alınmasında Bakanlığımıza tanınan bir yetki bulunmamaktadır."