Kapat

Son Haberler

A+ A-

Danıştay'ın SBS gerekçesi: Süreci kesintiye uğratmamak

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca, 2010-2011 öğretim yılında yapılacak 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) yürütmesinin durdurulmasına yapılan itiraz kabul edilirken, buna gerekçe olarak, "başlamış bir süreç olduğu ve bu sürecin kesintiye uğramaması gerektiği" gösterildi.
Yayınlanma tarihi: 3 Aralık 2010 Cuma, 09:56

Bir öğrenci velisi Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan "... kademeli olarak ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinden..." ibaresinin ve 2010-2011 Öğretim Yılında yapılacak 7. sınıf SBS'nin ve Yönetmeliğin 3. maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne eklenen Geçici 3. maddenin "2009-2010 Öğretim Yılında 6., 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilere, bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanır" düzenlemesinin iptali ile yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, "2010-2011 Öğretim Yılında yapılacak 7. sınıf SBS'nin yapılmasında Anayasal eşitlik ilkesine ve hukuka uyarlık görülmemiştir" diyerek 2010-2011 öğretim yılında yapılacak 7. sınıf SBS'nin yürütmesini durdurdu. Bunun üzerine, davalı MEB, daire kararına itiraz etmiş ve kararın kaldırılmasını istemişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da dün MEB'in itirazını oy çokluğuyla kabul etti. Öte yandan, Kurul kararına, "öğrencilerin 6'ıncı sınıftan itibaren hazırlandığı ve başlamış bir süreç olduğu, bu sürecin kesintiye uğramaması gerektiğini" gerekçe gösterdi.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler