Kapat

Son Haberler

A+ A-

Siyasilerden AYİM'in 3 general kararına tepkiler

Siyasiler, 3 generalin başvurusu üzerine Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından verilen ret kararı hakkındaki düşüncelerini ve tepkilerini beyan ediyorlar.
Yayınlanma tarihi: 3 Aralık 2010 Cuma, 11:41

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 3 generalin açığa alınması ile ilgili yürütmenin durdurulması istemini reddetmesi konusunda da "Bu karar doğrusu tabi ki bizim de beklentimizdi diyebilirim" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan YAŞ'ta bir kararın tamamlanabilmesi için Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın imzasının olması gerektiğini hatırlatarak, "Bu imzalar atılmadıktan sonra yaşın tavsiye noktasında olduğu bu kararların uygulamaya geçemez. Burada da nitekim bu üç arkadaşla ilgili bildiğiniz gibi generallikte dört yılları 30 Ağustos itibariyle dolmuştur. 30 Ağustos itibariyle generallikteki bu dört yıllık süreleri dolduğu için emekli olmaları gerekir. Niçin emekli olmaları gerekir. Milli Savunma Bakanı'nın burada imzası yoktur. Başbakanın imzası yoktur. Cumhurbaşkanının imzası yoktur. Bu üç makamın imzası olmaması sebebiyle de 30 Ağustos'a kadar Bu imzalar atılmadığı için YAŞ'ta atılan imzaların terfileri noktasında bir defa kesinlikle yeterli değildir. Bu üç generalimizin terfileri ile ilgili imza olmaması bunların zaten emekliliğini gerektiriyor. Bunu daha önce de söyledik. Şu anda atılan adım da biz açığa almak durumunda kaldık. Çünkü oradaki kararımızın da arkasında olduğumuzun bir ifadesidir. Farklı yakıştırmalar yapılmasını biz asla generallerimizle ilgili doğru bulmayız. Şu andaki olay bir idari olaydır. Biz bu idari olay sebebiyle de bu kararımızın arkasında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz" dedi.

'Benim önüme gelmiş böyle bir düzenleme yok'

Öte yandan Başbakan Erdoğan YAŞ Kararlarının tavsiye kararı olması için bir kanuni düzenleme yapıldığına yönelik basında yer alan haberleri de yalanladı. Erdoğan kendisinin önüne gelmiş böyle bir düzenleme olmadığını belirterek "Bu haberi gazetede okudum benim önüme gelmiş böyle bir düzenleme yok. Böyle bir düzenlemeyi çalışmayı kim yapıyor onu da bilmiyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Böyle bir düzenleme varsa benim bundan haberim olması lazım. Kim yapmış ne zaman yapmış doğrusu ondan da haberim yok" dedi. Erdoğan yoğunluğu nedeniyle konuyu Müsteşarı ile görüşemediğini de sözlerine ekleyerek danışmanından bilgi aldı. Danışmanın konuya ilişkin bir düzenleme olmadığı bilgisini iletmesi üzerine ise Erdoğan "Yok öyle bir şey. Buyur işte" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 generalin başvurusu üzerine Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından verilen ret kararını değerlendirerek, yargının kararına herkesin saygı duyması gerektiğini kaydetti. CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Baştan beri söylediğimiz bir şey vardı. Yargının kararına herkesin saygı duyması gerekir. Bunu söyledik. Geçen Salı günü grup toplantısında da bunu söylemiştim. Ama asıl düşünmesi gerekenler, daha karar açıklanmadan 'bu yargı bizim istediğimiz yönde karar almazsa, bu yargı bağımsız bir yargı değildir. Tarafsız bir yargı değildir', hatta biraz daha ileri gidilerek, 'komutanların taleplerini bunlar yerine getiriyor' diye bir düşünce dile getirilmişti. Acaba bu düşünceleri dile getirenler, açıklanan bu karar karşısında çıkıp milletin önünde halktan özür dileyecekler mi? Bunu merak ediyorum."

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül: Takdir yargınındır

Türk Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Antalya Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın açılışına katılan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bir gazetecinin, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 3 generalin açığa alınmasıyla ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetmesine ilişkin sorusunu yanıtladı. Bakan Gönül, soru üzerine ''Takdir yargınındır, bir şey diyecek halim yok'' karşılığını verdi.

AKP'den AYİM kararı yorumu: Hayırlı olsun

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AYİM'in üç generalin talebine yönelik kararını değerlendirirken, "Hayırlı olsun" dedi. Askeri Yüksek İdare Mahkeme'nin verdiği karara saygı duyulması gerektiğine işaret eden Elitaş, "Bu kararın siyaset malzemesi yapılmaması gerekir" diye konuştu. Türkiye'de yüksek yargının çok başlılığının, hukuk düzenini olumsuz etkilediğini savunan Elitaş, hukukun tek başlı olması gerektiğini söyledi. Elitaş, "Askerle, sivilin yargılanmasının farklı farklı olmaması gerekir. Nasıl ki farklı ticaret, çocuk, aile mahkemeleri gibi ihtisas mahkemeleri varsa diğer yargı organlarının da bu şekilde ihtisas mahkemelerine bölünmesi önemli bir kazanım, değişim. Türkiye'de bu, hukuk sisteminin güvenliliğini artıracaktır" diye konuştu. "Bu konuya ilişkin yasal düzenleme düşünüyor musunuz" şeklindeki bir soruya Elitaş, "Bildiğim kadarıyla Askeri Yüksek İdare Mahkemesi anayasal bir kuruluş. Yasal düzenleme düşünülürse anayasa ile ilgili arkadaşlarımız, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler de yapacakları anayasa değişikliğinde bunun olmaması gerektiğine kanaat getirirlerse herhalde koymazlar, kaldırırlar diye düşünüyorum. Şahsi kanaatim, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin olmaması, tek bir yargı sisteminin olması" yanıtını verdi.

AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç ise, Hükümet yetkilerinin askerlerin terfilerine ilişkin verdiği kararların siyaset malzemesi yapılmaması gerektiği görüşünü dile getirdi. Kılıç, "Mahkeme kararları üzerinden siyaset yapmanın kimseye faydası olmayacaktır" uyarısı yaptı. Kılıç, "Generallerin, terfileri üzerinden siyaset yapmak ve terfiler meselesini iç siyasetin tüketim malzemesi haline getirmek, hiç kimseye, hiçbir şey kazandırmayacaktır. Bu konuda muhalefet partilerinin de çok özenli, dikkatli olmalarını arzu ediyorum. Şu anda bahçesinde bulunduğumuz kurum TBMM'dir ve kurumun birinci önceliği, egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir" dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TBMM'de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken şunları söyledi: ''AYİM'in kararı bir yargısal sürecin tezahürüdür. Yürütmeyi durdurma talebini oy çokluğuyla reddetti. Daha önce yaptığım bir konuşmada AYİM ile ilgili olarak bir prensibi, bir ilkeyi ortaya koymuştum. O prensip ve ilke şudur: 'Bütün demokratik ülkelerde yargı birliği esastır. Yargıda düalizm olmaz. Yani askeri yargı, sivil yargı diye... Demokratik Avrupa ülkelerinde de AB ülkelerinde de bir ikilik hiçbir zaman sözkonusu olmamıştır. Oysa bizde 1960 darbesinden sonra 1961 Anayasası'nda, 1980 darbesinden sonra 1982 Anayasası'nda yargıda ikilik en önemli kurum olarak görülmüştür. Demokrat, çağdaş, sivil bir anayasada yargı tekliği esastır. Ben bunu ifade etmeye çalıştım. Yoksa AYİM'de de Askeri Yargıtay'da da görev yapan hakimlerin etki altında kalacağını, onların hukuku adeta bilmediklerini ifade etmedim. Hepsini tanıyorum. Hepsi hakkındaki kanaatimde şudur: 'Askeri Yargıtay da AYİM'deki hakimler de fevkalade hukuk bilgisine sahip, dürüst, vicdani kanaatleriyle karar veren insanlardır. Ben onların şahıslarıyla ilgili konuşmuyorum ama askeri mahkemeler belli bir statü olarak düzenlenirse, disiplin ve hiyerarşi içerisinde hakimler karar almakta, karar vermekte zorlanabilirler. Bu onların kişiliklerinden değil, mevcut yapıdan ileri gelir' demek istemiştim. Hatta bunun için bir de örnek verdim. DGM'ler varken, üç hakimden biri de askeri hakimdi. Buna AHİM'de itiraz edildi. AHİM de yargıçların askeri bir disiplin ve hiyerarşi içinde, özlük haklarıyla bağlı bulundukları kurum adına hareket edebilecekleri düşüncesiyle DGM'lerden asker hakimin çıkarılmasını istedi. Parlamento bunu uygun gördü ve DGM'lerden asker üyeler çıkarıldı. 1999, 2000, 2001'de... Birbirine ne kadar benzer bilmiyorum ama aynı gerekçelerle rütbeli olan, rütbe takan askeri hiyerarşi içerisinde yer alan ve bu amaçla kurulmuş olan mahkemelerin kararları doğru da olsa tartışılabilir, yanlış da olsa tartışılabilir. O yüzden verilecek karar hukukta, yargıda tekliğe gitmektir, birliğe gitmektir; ikiliği ortadan kaldırmaktır. Bu ne zaman olur, bilmiyorum. Bu benim hem kişisel düşüncemdir hem de sivil, çağdaş, demokrat, özgürlükçü bir anayasa içerisinde olması gerekendir. Yoksa ben hakimlerin şu veya bu şekilde karar verebileceği konusunda bazen sevindiğimiz, bazen üzüldüğümüz, bazen övdüğümüz, bazen yerdiğimiz kararlar çıkabilir... Ama yargıda teklik ilkesi içerisinde bu eleştirimi yapmıştım. Bugün verilen karar AYİM hakimlerinin farklı da olsa bu konuda düşündüklerini ortaya koymuştur. Ben kararı olumlu buluyorum. Çünkü bugüne kadar işletilmeyen ama kanunda var olan bu maddenin bakanlar tarafından kullanılabileceği, kullanılmasının da engellenemeyeceği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla hukuk açısında da, mevcut şartlar açısından da kararı fevkalade önemli buluyorum ve önemsiyorum.''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYİM kararını da değerlendirdi. AYİM kararına saygı duyduklarını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Ama yargı esen bir yanlış rüzgarın sürüklediği bir yargı olmamalıdır. Sayın Bülent Arınç Bey, 'askeri yargıyı albaylar yönetiyor, ama sorgulanması gerekenler generallerdir, albaylar, bu generalleri nasıl sorgulayacaktır, askeri yargıdan nasıl bir karar çıkacaktır' diye tahrik ediyor, teşvik ediyor, sözüm ona tehdit ediyor. Ne oldu şimdi üç generalin başvurusu hukuken reddedilmiş oldu. Eğer bu hukuken reddedilmiş ise bu reddediş hukukçuların süzgecindeyse saygı duruyorum. Ama Bülent Arınç adında bir şahsın AKP adına tehdidi ile oluyorsa kınıyorum.''

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin (AYİM) açığa alınan 3 general hakkında verdiği kararı değerlendiren CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ''Mahkeme, çok kötü bir karar verdi. Tayyip Erdoğan, 'Sıkıysa aleyhte karar versin. Eğer verirse bu mahkemeyi kaldıracağım' demişti. Bu sözlerden sonra mahkemenin kararını alkışlamak mümkün mü? Türkiye'de yargı bu duruma getirildi. Karar, askeri yargının tarafsız olduğunu değil, siyasi iktidardan gelen tehditlere boyun eğdiğini gösterir'' diye konuştu. ''Türkiye'de artık Tayyip Erdoğan diktatörlüğü var'' diyen Genç, bu tip kanun teklifleriyle devletin yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler