'İşsizler için araştırma komisyonu kurulsun'

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, kayıt dışı işçi çalıştırılmasının önüne geçilmesi, işsizlerin yaşadıkları sorunların tespiti, ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi amacı ile Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

04 Aralık 2010 Cumartesi, 10:16

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, TBMM Başkanlığı'na, işsizlik sorununa çözüm aranması için araştırma önergesi verdi.

İşsizlik rakamlarının TÜİK'in açıkladığı verilerden çok yüksek olduğuna işaret eden Dibek, şöyle dedi:
"DİSK-AR 2010 Ağustos ayı dönemi (Temmuz, Ağustos, Eylül) istihdam raporunda, TÜİK'in yüzde 10.6 olarak açıkladığı işsizlik rakamının aksine, işe başlamaya hazır olup iş aramayanların dâhil edildiği geniş tanımlı işsizlik rakamıyla bu oranın yüzde 17.3'e, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle birlikte ise oranın yüzde 20.6'ya ulaştığını açıklamıştır. Raporda işsizlik oranının hâlâ kriz öncesi düzeyine inmediği, kriz öncesinden bu yana işsizler ordusuna katılanların sayısının 469 bin kişi olduğu belirtilmiştir."
 

"İşsiz sayısı arttı"

İşsiz sayısının, kriz öncesiyle karşılaştırıldığında yüzde 19 fazla olduğuna dikkat çeken Dibek, işsizlik ile mücadele ederken, kayıt dışı ile mücadelenin de unutulmamasını istedi. Hükümetin işsizlikle mücadele konusunda izlediği politikayı da eleştiren Dibek, şöyle dedi:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, istihdam stratejisinin başlıklılarını kamuoyu ile paylaşırken, temel amacın işsizlik fonundan işverenlere verilen teşviklerin artırılması olduğunu ortaya koymuştur.

Yapılacak düzenlemeler, işsizliğe çare bulamayacağı gibi, işe yeni giren işçilerin daha fazla sömürülmesine olanak tanıyan düzenlemeler içermektedir" dedi.