Kapat

Son Haberler

A+ A-

Çelebi'den Başbakan'a mektup

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Başbakan ve Bakanlıklara gönderilmek üzere kaleme aldığı mektupta, meclise sunulan torba yasa tasarısının çalışma hayatına ilişkin ilk 21 maddeyi içeren, ilk dört kısmının TBMM'de ele alınmasını ve Kanun Tasarısı'nın beşinci kısmının ise tasarıdan ayrılmasını talep etti.
Yayınlanma tarihi: 5 Aralık 2010 Pazar, 08:11

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Başbakan ve Bakanlıklara gönderilmek üzere kaleme aldığı mektupta, meclise sunulan torba yasa tasarısının çalışma hayatına ilişkin ilk 21 maddeyi içeren, ilk dört kısmının TBMM'de ele alınmasını ve Kanun Tasarısı'nın beşinci kısmının ise tasarıdan ayrılmasını talep etti.

DİSK Başkanı Çelebi ve DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün imzasını taşıyan mektup, Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBMM Başkanlığı, TBMM Grup Başkanlıkları ve TBMM üyelerine gönderildi. Mektupta meclise sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın çalışma hayatına dair öngördüğü değişiklikler eleştirildi.

Tasarı ile gizli işsizlik artacak

Ulusal istihdam strateji belgesi çalışmaları kapsamında sermaye kesimleri tarafından dile getirilen, asgari ücretin düşürülmesi, esnekliğin yaygınlaştırılması gibi önerilerin taslakta kendisine yer bulduğu ifade edilen mektupta, "Taslağın özellikle gençlerin istihdamının teşvik edilmesi amacı ile oluşturulduğu iddia edilen düzenlemeleri, gençlerin açık sömürüsü üzerine inşa edilen bir büyüme modelinin taşlarını döşemekte ve vicdanları rahatsız etmektedir.

Torba yasa ile yapılan düzenlemelerle, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerin (gizli işsizlerin) sayısı artacak, yarı zamanlı ve geçici çalışma yaygınlaşacaktır. Bu tasarı ile insan onuruna yaraşır nitelikli ve güvenceli işler yaratmayı bir hedef olarak koymak yerine, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmaya ve gençlerin sömürüsünün yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır" denildi.

Asgari ücret 599 TL'den 518 TL'ye düşürülüyor

Tasarının 62. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 15. maddesinde yer alan, bütün işçiler için azami iki ay olan deneme süresinin 25 yaşın altındaki işçiler için azami dört aya çıkarılmakta olduğu ve bu genç işçilerin ayrımcılığa maruz bırakıldığının savunulduğu mektupta, "Bu Anayasa'nın eşitlik ve pozitif ayrımcılığı düzenleyen 10. maddesine de aykırıdır. Bu düzenleme Türkiye'nin yeni sermaye birikiminin gençlerin daha fazla sömürüsü üzerine kurulmaya çalışıldığının somut ifadesidir.

Deneme süresi için farklı uygulamaların yapılması uygulamanın deneme amaçlı olmadığının somut ifadesidir. Bu madde ile amaçlananın gençlerin sömürüsü ve güvencesizliğin gençlere dayatılması olduğu açıkça görülmektedir. Yine yasa ile Asgari ücret 16-18 yaş arası için 599 TL'den 518 TL'ye düşülerek, gençler ciddi bir hak kaybına uğratılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Mektupta, "Bu nedenle ve kamu borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili toplumda büyük beklenti oluşturulduğu için, Kanun Tasarısının buna ilişkin ilk 21 maddeyi içeren, ilk dört kısmının TBMM'de ele alınmasını, Kanun Tasarısının beşinci kısmının (22 ila 112 maddeler) tasarıdan ayrılmasını talep etmekteyiz" denildi.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler