Sözleşmeli engelli öğretmenlere iyi haber

Sağlık özrünü belgeleyen sözleşmeli öğretmenler, 1 yıllık çalışma süresini tamamlama koşulu aranmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabilecekler.

06 Aralık 2010 Pazartesi, 12:28

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 14 Haziran 2010 tarih ve 29773 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulan 2010 Yaz Tatili Dönemi Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun hukuka aykırı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açan Eğitim-İş Sendikası davayı kazandı. Danıştay 2. Dairesi Sağlık Durumuna Bağlı Yer Değiştirme başlıklı 4. bölümde yer alan "Göreve başlama tarihine göre 31 Ağustos 2010 tarihi itibariyle en az bir yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olan" ibaresinin yürütmesini durdurdu.

Buna göre artık sağlık özrünü belgeleyen sözleşmeli öğretmenler 1 yıllık çalışma süresini tamamlama koşulu aranmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabilecekler. Eğitim-İş Sendikası yaptığı açıklamada, kılavuzun sözleşmeli öğretmenleri 'mağdur ettiğini' düşündükleri diğer hükümlerinin iptaline yönelik de hukuki girişimlerinin devam edeceğini bildirdi.