Her çocuk öğrenebilir

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından düzenlenen sempozyumda, "Okulöncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları" konusu, eğitimciler ve bilim insanlarınca tartışıldı.

07 Aralık 2010 Salı, 08:28

Özel Eyüboğlu Lisesi’nde yapılan ve yaklaşık 520 özel okulöncesi eğitimi kurucusu, yöneticisi ve öğretmenin katıldığı sempozyumda yer alan 2 konferans, 4 panel ve 17 çalıştayda; farklı gelişen çocuklar, okulöncesi eğitimde öğretmen yetkinlikleri, öğrenci değerlendirme süreçleri, değişik eğitim yaklaşımları ve uygulama süreçleri ile okulöncesi eğitimde yaratıcılık konuları tartışıldı ve değerlendirildi.

Sempozyumda alınan kararlar şöyle:

• Okullarda tüm öğretmenler arasında eğitim yaklaşımı ve uyguladıkları programlar arasında bir yön birliği olmalıdır.

• Bireyin sağlıklı gelişebilmesi için bölgesel ve bireysel gereksinimler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

• Okulöncesi eğitimi alanında öğretmen yetiştirmede koçluk ve mentorluk sistemi kurulmalı, yetkin kurumlardan destek alınmalıdır.

• Fakültelerin müfredatlarını çağdaş yaklaşımlara açık bir biçimde gözden geçirmeli.

• Eğitimde müzelerden yaralanmak; hem çocuklara farklı öğrenme ortamları sunmak hem de geçmişi anlama ve geleceği tasarlamalarına fırsat tanımalarını sağlayacaktır. Kalıcı, nitelikli öğrenmenin bir yolu da drama ve müziktir.

• Okulöncesinde verilen sanat eğitimi ve uygulamaları yarının “kişilikli toplum” anlayışının aynasıdır.

• Öğreneceğine güvenen her çocuk öğrenebilir. Çocukların kendilerini bu fikre inandırmasını sağlamak eğitimcinin başarısıdır. Her çocuk farklı gelişir ve gelişirken yakın çevresindeki kişilerden etkilenir.

• Farklı olana saygı duymak, destek olmayı öğrenmek okulöncesi eğitimde kazandırılacak bir anlayış olmalıdır.

• Yabancı dil öğrenimi ne denli erken başlarsa o denli etkin olur.