TBB, polis şiddetini kınadı

Türkiye Barolar Birliği, "Üniversite öğrencilerine yönelik olarak polis tarafından İstanbul'da kullanılan ve şiddet düzeyine varan orantısız gücün bu hakkı sınırlayan milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerini korunması amacıyla açıklanamayacak boyutta olduğunu belirtti.

07 Aralık 2010 Salı, 09:17

TBB'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz gün İstanbul'da bir grup öğrenciye polisler tarafından "orantısı güç" kullanılmasına yönelik bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplanma ve gösteri yürüyüşü düzenleme ve yapma hakkının; modern siyasi demokrasinin varlığı bağlamında "asgari usul" olarak kabul edilen unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Anlatım hakkı ve ifade özgürlüğünün, kişilerin, siyasal meseleler hakkında, ciddi bir ceza tehdidi ve korku altında olmaksızın, rejimin, sosyo-ekonomik düzenin ve yürürlükte bulunan ideolojinin eleştirisi de dahil olmak üzere, kendi düşüncelerini ifade edebilme hakkı olduğunu belirtilen açıklamada, üniversite öğrencisi gençlere yönelik olarak polis tarafından "orantısız güç kullanılmasını" kınandığı belirtildi.

Sorumlular hakkında idari ve cezai takibat yapılması istenen açıklama şöyle:
"Anayasal ve demokratik bu hakkı kullanmak amacı ile bir araya gelen üniversite öğrencilerine yönelik olarak polis tarafından İstanbul Dolmabahçe'de kullanılan ve şiddet düzeyine varan orantısız gücün bu hakkı sınırlayan milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korunması amacıyla açıklanamayacak boyuttadır, polise verilen yetkinin sınırları dışındadır ve mutlak bir hak olan insanlık dışı veya onur kırıcı herhangi bir davranışa muhatap olmama hakkına aykırıdır.

Dahası polis tarafından kullanılan bu orantısız güç; Birleşmiş Milletlerin 10.12.1984 tarihinde kabul ettiği ve ülkemizin 16.06.1988 tarihinde onayladığı 'İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Davranış veya Cezalara Karşı Sözleşme'nin 1.maddesi hükmüne: 'Hiç kimseye işkence veya insanlık dışı veya onur kırıcı bir muamele yapılamaz.' diyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3.maddesine açıkça aykırı ve yine 'Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları' suç sayan Türk Ceza Yasası'nın 94. maddesi kapsamındadır ve suçtur."