Kapat

Son Haberler

A+ A-

Maliye Bakanlığı: ÖTV listeleri güncellenecek

Maliye Bakanlığı, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasa tasarısında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki ÖTV'ye tabi mallar ve bu mallarda uygulanacak ÖTV oranları ve tutarlarının yer aldığı listelerin güncellenmesine yönelik hükümlere yer verildiğini bildirdi.
Yayınlanma tarihi: 7 Aralık 2010 Salı, 13:32

Maliye Bakanlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında ÖTV Kanununa Ekli Listelerin Güncellenmesine İlişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa tasarısında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki ÖTV'ye tabi mallar ve bu mallarda uygulanacak ÖTV oranları ve tutarlarının yer aldığı listelerin güncellenmesine yönelik hükümlere yer verildiği bildirildi.

ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan malların, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyonu numaraları itibariyle belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, anılan tasarıyla, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 2009 ve 2010 yılları için yapılan değişikliklere paralel olarak ÖTV Kanunu eki listelerdeki bazı malların tarife numaralarının yenilenmesi ve halen uygulanmakta olan vergi tutar ve oranlarının bu listelerde yer almasının amaçlandığı belirtildi.

ÖTV kapsamına yeni mallar dahil edilmeyecek

Bu amaç dışında, ÖTV kapsamına yeni malların dahil edilmesi veya bazı malların kapsamdan çıkarılması söz konusu olmadığını vurgulayan Maliye Bakanlığı, şu açıklamalarda bulundu: "Bakanlar Kurulu Kararları ile ÖTV Kanunu eki listelerde yer alan mallar için öngörülen vergi tutarı ve oranları bazı mallar için arttırılarak, bazı mallar için ise indirimli veya sıfır olarak uygulanmaktadır.

Tasarıda, ÖTV kapsamına giren mallar için uygulanan vergi oranı veya maktu vergi tutarlarının değiştirilmemesi de amaçlanmıştır. Bu amaçla tasarı eki listelerde Bakanlar Kurulu Kararları ile artırılmış olan vergi tutar ve oranları yer almaktadır. Ancak yasa eki listelerdeki mallardan Bakanlar Kurulunca vergisi indirilen veya sıfır olarak uygulananlar için, yasada sıfır vergi oranı veya sıfır vergi tutarı gösterilmesi yasa tekniği uyarınca mümkün değildir.

Örneğin uçak benzini için yasada litrede 2.5 TL vergi yer almakta, ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile bu tutar sıfır olarak uygulanmaktadır. Yasada uçak benzini için vergi tutarının sıfır olarak yer alması, bu malın bir daha vergilenememesi anlamına gelmektedir."

ÖTV oranlarının, neden mevcut haliyle tasarıda yer almadığına açıklık getirildi

Yüksek alkollü içkiler için uygulanacak oransal verginin yasada yüzde 275.6 olarak öngörülmüş olmasına karşın, Bakanlar Kurulu'nca bu oranların sıfırlandığını, dolayısıyla sadece maktu vergi tutarına göre ÖTV alınması sağlandığına işaret edilen açıklamada, yasada yüksek alkollü içkiler için vergi oranlarının sıfır olarak yer almasının bu malların bir daha oransal vergiye göre vergilenememesi sonucunu doğuracağı ifade edildi.

Açıklamada, "Aynı şekilde tütün mamulleri için yasada yüzde 63 oransal, 0,1325 TL maktu vergi tutarına göre ÖTV hesaplanması, bunlardan büyük olanın ödenmesi öngörülmüş olmakla birlikte; Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallar için oransal, bazı mallar için maktu vergi tutarlarında indirimler yapılmıştır. Ancak tasarıda, Bakanlar Kurulu Kararı ile öngörülen indirimli oran ve tutarlar değil, yasada öngörülen oran ve tutarlar yer almaktadır. Aksi halde Bakanlar Kurulunun vergi oran ve tutarlarını artırma yetkisinin üst sınırı, kararnamedeki oran ve tutarlarla sınırlı olarak kullanılabilecektir" denildi.

Yasa ile eş zamanlı yürürlüğe girecek

Maliye Bakanlığı, ÖTV listelerinde daha önce yapılan güncellemelerde olduğu gibi, halen uygulanmakta olan indirimli ÖTV oranı ve tutarlarının aynen devam etmesini sağlayacak kararnamenin yasa ile eş zamanlı yürürlüğe girmesi yönünde çalışma yapıldığını aktardı.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler