Kapat

Son Haberler

A+ A-

"Sağlık piyasalaştırılıyor"

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, "Tam gün çalışmaya karşı olmadıklarını ancak bu yasanın sağlığın piyasalaştırılması sürecinde muayenehaneleri kapatıp hekimleri ucuz işgücü yapma yasası olduğunu" söyledi.
Yayınlanma tarihi: 7 Aralık 2010 Salı, 14:22

TDB yaptığı yazılı açıklamada, ücretlerin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın iddia ettiği gibi artmadığını aksine düşürüldüğünü vurgulanırken, "Sağlık çalışanları insanca yaşayabilecekleri ücretleri elde edebilmek için daha çok çalışmaya zorlanmaktadırlar. Yani, 'insanca yaşabilecek ücret için insanca yaşamlarından vazgeçirilmektedirler.' Bu yönergelerin, Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararının ruhuna uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir" dedi.

"Sağlık hizmetlerinin ucuzlatılması halkın sağlık düzeyinin yükselmesini sağlamaz"

Yücel açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ADSM ve diş hastanelerinin laboratuar hizmet alımları ile ilgili 2010 yılında değiştirilen Sağlık Uygulama Tebliği, esas alınarak protez laboratuarından açık eksiltme yolu ile hizmet alınmasını öngördüğünün altını çizdi. Açıklamada bu uygulamanın sonuçlarına da değinildi:

"Uygulama bu yönde olur ise; laboratuar hizmetlerinde tekelleşmeye, ihale sonrası oluşan ücretler nedeniyle halk sağlığı açısından kabul edilemeyecek bir kalitesizliğe, diş protez teknisyenlerinin büyük bölümünün işsiz kalmasına, ve maliyetlerin düşürülmesi adına diş protez teknisyenlerinin sağlıklarının bozulmasına yol açacaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere, 'sağlık hizmetlerinin ucuzlatılması halkın sağlık düzeyinin yükselmesini sağlamaz.'

Sağlık hizmetlerinin daha çok tüketilmesine yol açabilecek olan bu ve benzeri uygulamalar ne sağlık çalışanlarına ne de halkımıza yarar sağlar. Amaç; daha fazla sağlık hizmeti tüketilmesi değil, ihtiyaç oranında, kaliteli hizmet üretilmesi olmalıdır."

"Halkımızla birlikte çözüm yollarının üretilmesini istiyor"

Ayrıca açıklamada, "Sayın Sağlık Bakanına önerimiz; Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararının ruhuna aykırı uygulamalardan vazgeçip, başta meslek örgütleri olmak üzere tüm sağlık çalışanları ve sağlık hizmetlerini tüketen halkımızla birlikte çözüm yollarının üretilmesini istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler