"Aleviler ayrımcılığa uğruyor"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tokat Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Erkan köy ve mahalle muhtarları ile yaptığı toplantıda Alevilere yönelik ayrımcılığın sürdüğünü ve ayrımcığın insan hakları suç olduğunu belirtti.

07 Aralık 2010 Salı, 15:32

Zile Alevi Kültür Derneği Cem Evi'nde yapılan toplantıya Pir Sultan Kültür Derneği Zile Şube Başkanı Durmuş Kara, Alevi Kültür Derneği Zile Şube Başkanı Selahattin Erden ve çok sayıda mahalle ve köy muhtarı katıldı.

Muharrem Erkan toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde "Laik, Demokratik, Sosyal Hukuk Devleti" tanımlaması yapılmasına karşın ülkenin ne laik, ne demokratik ne de sosyal devlet olduğunu ve AKP iktidarıyla da bu tanımlamadan giderek uzaklaştığını ifade etti. Erkan, AKP iktidarı ile gelinen noktada ileri demokrasi söylemleri altında Alevilere yönelik negatif ayrımcılığın derinleşerek sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Laik devlette zorunlu din dersleri olmaz dine devlet bütçesinden pay ayrılmaz, Demokratik ülkelerde seçim barajı diye bir şey olmadığı gibi demokratik kitle örgütlerine devlet destek sunar çalışmalarında her türlü kolaylık sağlar. Sosyal devlette fakir ve yoksulların yaşamları devlet güvencesi altındadır. Eğitim ve sağlık ücretsiz olur biz bunların hiç birini maalesef ülkemizde göremiyoruz. Alevilerin bu ülkede ayrımcılığa uğramasını istemiyoruz. Eşit yurttaşlık hakkımızı talep ediyoruz. Ülkemizde yaşayanların birinin diğerinden üstün kılınmamasını her türlü ayrımcılığın önüne geçilmesi gerekir."

Erkan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile Alevi Kültür Derneği şube dernekleri aracılığı ile mahalle ve köy muhtarları ile toplantılar düzenleyip, her türlü ayrımcılık ve insan hakkı ihlali ile ilgili bilgi toplayıp rapor hazırladıklarını, bu raporların Alevi Bektaşi Federasyonu'nda
toplanacağını, bülten halinde yayınlandıktan sonra ulusal ve uluslar arası platformlarda sorunun tartışılacağını belirtti. "Şu bir gerçek ki en çok insan hakları ihlalleri ve ayrımcılığa maruz kalanlar Alevi yurttaşlardır" diyen Erkan, Anayasa'nın 5. maddesinde insanları din, dil, ırk, mezhep gözeterek ayırmanın suç sayıldığını belirterek örgütlü mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.