Engelliler için kanun teklifi

AKP İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, kaynaştırma eğitimine katılamayacak durumda olan engellilerin, özel eğitim okullarındaki örgün eğitim giderlerinin karşılanmasını öngören kanun teklifini, TBMM başkanlığına sundu.

08 Aralık 2010 Çarşamba, 10:50

Kanun teklifinin gerekçesinde, engellilerin, kaynaştırma eğitimi prensipleri doğrultusunda ve daha nitelikli eğitim alabilmelerinin temini için okullarda yararlanacağı örgün eğitim hizmetlerine ilişkin giderlerin ödendiği anımsatıldı. Gerekçede, ''Ancak, özürlülerin kaynaştırma eğitiminden koparılmalarını engellemek için, sadece zihinsel özürlüler ile birden çok özürü olması nedeniyle kaynaştırma eğitimine katılamayacağı özel değerlendirme kurullarınca uygun görülenlerin, özel eğitim okullarındaki göreceği örgün eğitim giderlerinin karşılanması öngörülmüştür'' denildi.

Teklife göre, özel eğitim okullarında destek eğitimi almaları uygun görülen özürlü vatandaşların, örgün veya destek eğitim giderlerinin sadece birinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.