"Krizden etkilenmeyen ülke kalmayacak"

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, dünyada yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek, bu krizden sadece ABD değil, güçlü ve sağlam ekonomisiyle maliye politikalarına sıkı sıkıya bağlı kaldığı düşünülen Avrupa Birliği ülkelerinin de ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Çağlayan, Türkiye'nin ise bu krizden en az etkilenen ülke olduğunu iddia etti.

06 Kasım 2008 Perşembe, 12:19

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile Rekabet Kurulu’nun 2009 yılı bütçesi görüşülüyor. Bakan Çağlayan, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2009 Mali Yılı Bütçe sunuş konuşmasını yaptı. Çağlayan konuşmasında, Dünyada yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek, bu krizden sadece ABD değil, güçlü ve sağlam ekonomisiyle maliye politikalarına sıkı sıkıya bağlı kaldığı düşünülen Avrupa Birliği ülkelerinin de ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

 

Dünyada krizden etkilenmeyen ülke kalmayacak

Dünyada krizden etkilenmeyen ülke kalmayacağı görüşünü dile getiren Çağlayan, “Herkes krizden küresel ekonomiye eklemlenme, uluslararası piyasalarla entegrasyon boyutuna göre etkilenecektir” dedi. Çağlayan şu ana kadar Türkiye’nin ekonomik krizden ciddi şekilde etkilenmemesini ise şu görüşlerle değerlendirdi: “Bugün bütün dünyayı sarsan kürsel mali krizden asgari şekilde etkileniyorsak bu, altı yıldır uyguladığımız piyasa dostu önlemlerin, uyguladığımız akılcı bütçe politikalarıve mali disiplinin, köklü yapısal reformlar ve özelleştirmeler ile güçlü bankacılık sistemi ve mali sistemin bir sonucudur. Hükümet olarak doğru yoldan şaşmadık. Bugüne kadar gerçekleştirdiklerimiz siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde Türkiye bugün krizlere karşı güçlü durumdadır.” Türkiye’nin toplam iç ve dış net borcunun 659 milyar dolarlık gayri safi milli hasılanın yüzde 29’u kadar olduğunu savunun Çağlayan, “Bu oran Maastrich Kriterlerine göre AB’de yüzde 60 olarak kabul edilmiştir. AB üyesi bir çok gelişmiş ülkenin borcu neredeyse milli hasılalarına tekabül etmektedir ki Türkiye’nin rasyoları bu ülkelerden daha iyi konumdadır” diye konuştu.

Çağlayan, “Ülkemizde son 6 yılda ekonomide elde edilen başarılar, yapısal reformlar, iç ve dış borçların gayri safi milli hasılaya oranının azalması, faizlerinin geçmiş yıllara göre düşük seviyede seyretmesi, döviz rezervi, bütçe dengesi Türkiye’yi küresel krizin etkilerini yoğun olarak yaşamaktan korumuştur” dedi.

 

2009 yılı bütçesi 639 milyon 25 bin TL

Çağlayan, bakanlığının 2009 yılı bütçesinin 639 milyon 25 bin TL belirlendiğini, 2010 yılı bütçesinin 632 milyon 856 bin TL ve 2011 yılı bütçesinin de 678 milyon 784 bin TL olarak öngörüldüğünü kaydetti. 2009-2011 yılları arasındaki vizyonunu da belirlediklerini ifade eden Çağlayan, "Vizyonumuz; girişimciliğe, yenilikçiliğe ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı ekonomik yapısıyla, Avrupa ve Asya'nın mal ve hizmet üretim üssü haline gelen ve dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi içinde yer alan bir Türkiye'nin oluşumunda öncü olmaktır" dedi. Çağlayan, misyonlarının ise Türkiye'nin küresel düzeyde rekabet gücünü arttırmaya yönelik çalışmaları daha da artırmak olduğunu anlattı.