Kapat

Son Haberler

A+ A-

TBMM'nin gündeminde doğalgaz zammı var

TBMM, bu hafta da yoğun bir gündemle çalışacak. Doğalgaza yapılan yüzde 22.5'lik zam, meclis gündeminden düşmeyecek. MHP’nin doğalgaza ve elektriğe yapılan zamma ilişkin, Enerji Bakanı Hilmi Güler hakkında verdiği gensorunun Genel Kurul’da, gündeme alınıp alınmayacağı müzakere edilecek.
Yayınlanma tarihi: 9 Kasım 2008 Pazar, 08:40

Meclis, bu haftayı da yoğun bir gündemle geçirecek. Genel Kurul ve komisyonların gündemini ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin konular oluşturuyor. Meclis yoğun haftaya doğalgaza yapılan yüzde 22,5’lik zam tartışmalarıyla girecek. MHP’nin doğalgaza ve elektriğe yapılan zamma ilişkin, Enerji Bakanı Hilmi Güler hakkında verdiği gensorunun Genel Kurul’da, gündeme alınıp alınmayacağı müzakere edilecek. Genel Kurul’da ayrıca geçen hafta yarım kalan, “Yabancı Kaynakların Türk Ekonomisine Kazandırılmasına” ilişkin yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2009 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri devam edecek. Adalet Komisyonu da Türk Borçlar Kanunu’nun maddelerinin görüşmelerine kaldığı yerden devam edecek.

Komisyonlar

TBMM Adalet Komisyonu’nda geçen hafta başlayan 649 maddelik, Türk Borçlar Kanunu’nun görüşmelerine Çarşamba ve Perşembe günü de devam edilecek. Kiracı-ev sahibi ilişkisi konusunda da yeni düzenlemeler içeren tasarının çalışmalarının 15 günde tamamlanması öngörülüyor. Tasarı maddeleri üzerinde yapılan müzakerelerde değişikliklere de gidiliyor. Okur yazar olmayanların hukuki işlemlerde imza yerine kullanabilecekleri işaretlerle ilgili maddede değişiklik yapan Komisyon, bu kişileri, yaptıkları işlemlerde korumak amacıyla, parmak izleri açısından da onay şartı getirdi. Buna göre, imza atamayanlar, imza yerine usulüne göre onaylanmış olması koşuluyla parmak izi, el ile yapılmış bir işaret ya da mühür kullanabilecek.

Bütçe maratonu plan ve bütçe komisyon'unda devam edecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlıkların ve bağlı kuruluşların 2009 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri devam edecek. Bu çerçevede, 10 Kasım Pazartesi günü; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçeleri, 11 Kasım Salı günü; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,12 Kasım Çarşamba; Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş.Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay,13 Kasım Perşembe; Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve 14 Kasım Cuma; Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,Orman Genel Müdürlüğü,Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülecek.

Gensoru tartışmaları heycanlı geçecek

TBMM Genel Kurul, 11 Kasım Salı günü; MHP’nin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler hakkında doğalgaza yapılan yüzde 22.5’lik zamma ilişkin verdiği gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı müzakere edilecek. Gensorunun ardından, Ekonomiye katkı sağlanması amacıyla Genel Kurul’da yarım kalan “Yabancı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına” ilişkin yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Yurtdışındaki vatandaşların birikimlerini Türkiye'ye getirmeyi hedefleyen ve kamuoyunda “Bavulla para yasası” diye adlandırılan ve Genel Kurul’da görüşmeleri yarım kalan tasarıya devam edilecek. Tasarının Genel Kurul görüşmeleri sırasında, AKP’lilerin verdiği önergelerle yapılan değişikliklerle; yurt içindeki varlıkların ekonomiye kazandırılmasında öngörülen yüzde 10’luk vergi, yüzde 5’e düşürülürken, ekonomiye kazandırılan varlıkların soruşturma kapsamına dışında tutulmasına ilişkin hüküm tasarından çıkarıldı. Tasarının 3. maddesinde yapılan bir diğer değişiklikle gümrük, kaçakçılıkla mücadele, vergi usul kanunlarındaki suçlar yönünden hapis cezasını gerektiren bazı fiillerle ilgili soruşturma ve kovuşturmalar devam edecek. TCK’nın 282. maddesinde gösterilen “Suçlar yönünden soruşturma veya kovuşturma yapılmayacak. İdari para cezaları uygulanmayacak” şeklinde düzenleme tasarı metninden çıkarıldı. Ayrıca önerge ile vergi incelemesi konusunda değişiklik yapıldı. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariye devam eden vergi incelemeleri kapsam dışında tutuldu. Genel Kurul Çarşamba ve Perşembe günleri de görüşmeleri yarım kalan, Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda değişiklik öngören tasarıya kaldığı yerden devam edilecek. Kamu İhale Kanunu ile Danışma Kurulu kararı ile öne çekilen kanunlar görüşülecek. TBMM Genel Kurulu’nun ise Salı 15-20, Çarşamba ve Perşembe de 11-20 saatleri arasında çalıştırılması öngörülüyor.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler