Alkolde yeni vergi rejimi

Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum çerçevesinde alkollü içkilerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasını değiştiriyor. Damıtılmış içkilerde nispi vergileme son bulacak, rakı haricindeki içkilerin maktu ÖTV'si de eşitlenecek. Şaraba ise dokunulmayacak.
Yayınlanma tarihi: 21 Kasım 2008 Cuma, 09:49

Maliye Bakanlığı, alkollü içkilerdeki özel tüketim vergisi uygulamasını yeniden düzenliyor. Damıtılmış içkilerde nispi vergileme son bulacak, rakı haricindeki ürünlerin maktu ÖTV'si de eşitlenecek. Tam üyelik müzakerelerinde vergi faslının açılması için AB'nin Türkiye'nin önüne koyduğu ''Alkollü ürünlerden alkol derecesine göre vergi alınması ve Tütün Fonu'nun kaldırılması'' koşuluyla ilgili çalışmalar, son aşamaya geldi.
Bu çerçevede Maliye Bakanlığı, alkollü ürünlerdeki ÖTV uygulamasıyla ilgili bir taslak çalışması gerçekleştirdi.

Çifte standart var

Bu çalışmada, Maliye Bakanlığı bürokratlarının yanısıra Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) konuyla ilgili görüşü dikkate alındı ve Tütün Fonu'nun kesinlikle kaldırılmaması kararlaştırıldı. AB ülkelerinde tütün üreticisinin tarımsal fonlarla desteklendiğine dikkat çeken bir yetkili, ''Kendi üreticisini destekleyen ve koruyan AB, Türkiye'den Tütün Fonu'nun kaldırılmasını talep ediyor. Burada çifte standart uygulanıyor. Türkiye, tam üyeliğe kadarki süreçte 'Tütün Fonu'nu kaldıramaz'' dedi.

Rakıya uzo statüsü

Taslak çalışmasında alkollü ürünlerden alınan ÖTV ise yeniden düzenleniyor. Buna göre, damıtılmış ürünlerde nispi ÖTV kalkacak ve bu ürünlerden sadece maktu ÖTV alınacak. Nispi vergileme son bulurken, maktu hadler de değişecek. Bu çerçevede rakı dışında, yüksek alkol derecesine sahip votka, cin, viski gibi ürünlerin maktu ÖTV'leri eşitlenecek. Rakı dışındaki damıtılmış alkollü ürünlerin tümü aynı tutarda maktu ÖTV'ye tabi tutulacak. Maktu tutarlar da, ürünler arasında vergi kaybı yaratılmayacak şekilde eşitlenecek.


Yeni vergi rejiminde de rakının vergi yükü aynı kalacak. Türk rakısı, Yunanlıların uzosu ile aynı statüde değerlendirilecek ve yüksek alkol derecesine sahip diğer ürünlerle rakının özel tüketim vergisi arasındaki 1'e 2 dengesi korunacak. Maliye Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkili, alkollü ürünleri alkol derecesine göre vergiye tabi tutan AB'nin Yunanlıların uzosuna ayrıcalık tanıdığına işaret ederek, ''Bu nedenle alkol derecesi yüksek de olsa uzo, düşük vergiye tabi tutuluyor. Biz de rakıda aynı şeyi istiyoruz. Rakı da Türkiye'nin milli içkisi ve uzo ile aynı statüye sahip olmalı. Yeni vergi rejiminde bunu dikkate alıyoruz. Uzo ile diğer yüksek alkollü içkilerin vergisi arasında 1'e 2 dengesi var. Rakıda da aynı şey geçerli. Yeni düzenlemede rakıda 1'e 2 dengesini koruyoruz. Tutarların belirlenmesi sırasında bu denge en fazla 1'e karşı 1,75 olabilir. Ama daha aşağıya inmez.'' Bu arada alkollü içkilerdeki yeni vergileme rejimi sırasında şarabın vergisinde ise herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Şarapta nispi ve maktu ÖTV uygulaması aynen devam ediyor.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.