TMSF gayrimenkullerin tahliyesi düzenlendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mülkiyetine geçen veya satışı yapılan taşınmazlarda bulunan borçlu veya üçüncü şahısları tahliye edecek. TMSF, gerekirse kolluk kuvvetleri ile birlikte tahliye işlemini gerçekleştirecek.
Yayınlanma tarihi: 22 Kasım 2008 Cumartesi, 09:14

TMSF’nin Alacakların Takip Ve Tahsiline İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliği'nde değişiklik yapan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni getirilen bir hüküm ile gayrimenkullerin tahliyesi düzenlendi. Buna göre, Fonun mülkiyetine geçen veya Fon tarafından satışı yapılarak alıcı adına tescili yapılan taşınmazlarda borçlu veya üçüncü şahıslar bulunmakta ise, alıcının tapu tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde talep etmesi halinde bu kişilere tahliye emri tebliğ edilecek. Verilen süre içinde tahliyenin gerçekleşmemesi halinde borçlu veya üçüncü şahıs gayrimenkulden gerektiğinde kolluk kuvveti yardımı da alınarak gayrimenkulün tahliyesi Fon tarafından gerçekleştirilecek.

Fon tarafından yapılan satışlarda, satış şartnamesinde belirtilen süre içinde tahliye taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde de bu hüküm uygulanacak. Fonun, taahhüt ihlali sebebiyle alıcıdan tazminat isteme hakkı saklı tutulacak. Tahliyeye ilişkin masraflar gayrimenkulün yeni maliki tarafından karşılanacak.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.