Kapat

Son Haberler

A+ A-

"Hedefimiz Türkiye'yi yenileştirmektir"

CHP'nin, program ve tüzük yenileme çalışmaları son şeklini aldı. "Hedefimiz Türkiye'yi Yenileştirmektir" ve "Önce İnsan" denilen "Değişim Pusulası"nda, 23 öncelikli hedefe yer verildi. 21 Aralık Pazar günü yapılacak 14. Olağanüstü Kurultay ile tüzük ve programını yenileyecek olan CHP yoluna 58 iddia ile devam edecek.
Yayınlanma tarihi: 19 Aralık 2008 Cuma, 12:31

CHP'nin, 21 Aralık Pazar günü yapılacak 14. Olağanüstü Kurultay'ında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yapısı da değiştirilecek. Tüzük değişikliğinin Ardından CHP MYK'sı Genel Başkan, Genel Sekreter ve Genel Başkan Yardımcılarından oluşacak. Genel Saymanlık ve Genel Sekreter Yardımcılıkları kaldırılacak. Genel Saymanlığın Yerini, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Alacak.

Yerel seçimlere yenilenmiş tüzük ve programla girmeyi hedefleyen CHP'de, bu yöndeki çalışmalar sona erdi. "Değişim Pusulası" başlığıyla hazırlanan yeni program için oluşturulan komisyon da son çalışmalarını tamamladı. CHP'nin yeni program taslağı ile partinin yeni döneme hazırlanması, daha etkin, hızlı ve dinamik bir parti yapısına kavuşturulması hedefleniyor. CHP yönetiminin 21 Aralık Pazar günü Ankara'da yapılacak 14'ncü Olağanüstü Kurultayın onayına sunacağı "Hedefimiz Türkiye'yi Yenileştirmektir" ve "Önce İnsan" denilen

"Değişim Pusulası" nda 23 öncelikli hedefe yer verildi. Programda öncelikli hedeflerden bazıları şöyle sıralandı:
"Öncelikli hedefimiz; Türkiye'yi yenileştirmektir, önce insandır; insanın emeğine, hukukuna, kimliğine ve değerlerine saygıdır, demokrasidir; hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığıdır, hoşgörü ve barıştır, terörün ve siyasi şiddetin yaşanmadığı bir Türkiye'dir, ulus devlet ve bireysel kültürel haklardır, üniter devlet ve katılımcı yerinden yönetimdir, bölgelerarası dengeli kalkınmadır, GAP'ı hızla tamamlamaktır, ulusal bağımsızlıktır, Türkiye modelini koşulsuz sahiplenmektir, ilkeli dış ilişkilerdir, 'Ulus-Üniter-Laik' devlet yapımız ve ulusal duyarlılıklarımız korunmak kaydıyla AB' ye eşit koşullu tam üyeliktir."

Anayasa değişikliği

Anayasa'nın tümden değiştirilmesine karşı çıkan CHP yönetimi, yeni programında, Anayasanın, evrensel hukuk devleti normları ve çağdaş örgütlü toplum kuralları ile uyuşmayan maddelerinin değiştirileceğine vurgu yapıyor. Programda, partinin yeni hedeflerinden bazıları ise şöyle sıralanıyor:
"Yargı etiği kanunu çıkarılacak, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi sağlanacak, Hakimler ve savcılar kurulu yeniden yapılandırılacak, Adalet Bakanı ve Bakanlık Müsteşarı'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yer almaması, kurul üyelerinin yargı organları tarafından seçilmeleri, savunmanın temsilcilerinin de Kurul'da yer alması sağlanacak. Türkiye Barolar Birliği'ne Anayasa Mahkemesi'nde dava açabilme yetkisi verilecek. Adli Tıp Kurumu yeniden yapılandırılacak özerk, yetkin ve etkin yapıya kavuşturulacak, İnsan Hakları Müsteşarlığı kurulacak, insan hak ve özgürlüklerine saygı, işkenceye sıfır hoşgörü devlet yönetiminin temel kuralına dönüştürülecek. Etnik kimlik bir şereftir. Kişisel kültürel haklar çoğulcu demokrasinin gereğidir. Çağdaşlık, asimilasyon değil, entegrasyondur. Anadil kültürel diyaloğun, resmi dil ise, siyasal birliğin aracıdır."MYK'ya yeni düzen

Kurultay'da, tüzük değişikliği de gerçekleştirilecek. Tüzük değişikliği ile birlikte Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yapısı da değişecek. Genel Sekreter Yardımcılığı kaldırılacak, Genel Başkan Yardımcılarının sayısı 10 ya da 12 arasında olacak. MYK üye sayısı ise 15 olacak. Her Genel Başkan Yardımcısının sorumluluğunda bir alan olacak. Yine değişikliğin ardından, Genel Saymanlık kurumu da kaldırılacak. Bunun yerine "İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı" getirilecek. Genel Başkan Yardımcılarını ise Parti Meclisi üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilecek. Öte yandan, tüzük değişikliğiyle PM'nin MYK'yı düşürme yetkisi ise korunacak.

Temsil ve yazışma

Sol partilerin önemli organlarından Genel Sekreterlik yetkileri de tüzük değişikliğinin ardından azaltılmış olacak. CHP Genel Sekreteri, partinin yazışma ve hukuk işlerinden sorumlu olacak. Genel Sekreterlik makamı, resmi kuruluşlarla ilişkileri de yürütecek.

Başvurular 30 Aralık'ta son

CHP'de yerel seçimler öncesinde adaylık başvuruları için 30 Aralık 2008 son gün olarak belirlendi. CHP'nin son MYK toplantısında alınan karara göre, CHP'den aday olmak isteyenler, 22-30 Aralık 2008 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler.

Öte yandan, CHP adaylık başvurusunda bulunanlardan Büyükşehir belediye başkanlıkları için 7 bin 500, nüfusu 100 bin ve üzeri il ve ilçe belediye başkanlıkları için 3 bin 750, nüfusu 50-100 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları için 2 bin 250, nüfusu 15-50 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları için bin 500, nüfusu 15 binin altında olan ilçe ve belde belediye başkanlıkları için 750, Büyükşehir sınırları içindeki ilçelerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği için bin 500 YTL alınacak. Kadın adaylar için yüzde 30, engelli adaylar için ise yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler