Epilepsinin gizi çözülüyor

Epilepsinin hatalı bağışık reaksiyonuyla ortaya çıktığı anlaşıldı. Amerikalı ve İtalyan bilim insanları, farelerle gerçekleştirdikleri deneyler sonucunda epilepsi hastalarında görülen nöbetleri beyindeki değişimlerle ilişkilendirdiler. Bu değişimler bağışıklık hücrelerinin damarların iç cidarlarında yapışıp kalmasına yol açmakta.

19 Aralık 2008 Cuma, 15:47

Epilepsiye beyni zararlı kimyasallardan koruyan filtrenin bozulmasının yol açtığı öğrenildi. Araştırmacılar hücrelerdeki yapışkanlığı önleyerek farelerde epilepsinin oluşumunu engelleyebilmişler.

Kandaki moleküller beyne ulaştığında zarar verebildiği için bu bariyerin önemi büyüktür. Bariyerin yokluğu bilindiği kadarıyla nöronların uyarılmasıyla ilişkilendirilmekte ki uyarılmalar sonucunda nöbetler yaşanabilmekte. Fakat söz konusu bariyerin tam olarak neden bozulduğu pek bilinmiyordu.

Son araştırmayla ilk başta epilepsiye bağlı olmayan bir nöbetin ne şekilde ömür boyu devam edecek bir hastalığa dönüştüğü açıklandı. Bilim insanları akyuvarların davranışlarını incelemiş. Akyuvarların görevi bedeni bakteri ve virüslerden korumaktır. Farelerde ilk nöbetin akyuvarlardaki yapışkanlığı artıran bir kimyasalın damarlara boşalmasıyla ortaya çıktığı görülmüş. Farelerdeki nöbetlerin sayısı, hücrelerdeki yapışkanlığın antikor veya genetik değişimle bloke edilmesinden sonra önemli ölçüde düşürülmüş. Epilepsi hastalarının beyin dokusunu inceleyen bilim insanları, sağlıklı insanlara kıyasla çok daha fazla lökosit saptamışlar.