Son Haberler

"Kurumlar neden zarar görüyor"

CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in kendisini ''rüşvet yemedim, temizim'' diyerek savunduğunu belirterek, ''Her şeyi doğru yapıyorsunuz da kurumlar neden zarar ediyor?'' diye sordu.
Yayınlanma tarihi: 23 Aralık 2008 Salı, 08:42

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurumların 2009 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı. Genel Kurul, Başkanvekili Güldal Mumcu başkanlığında toplandı.

CHP grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yolsuzlukla anılan bir bakanlık olduğunu söyledi. AKP'nin 6 yıldır doğalgaza bağlı bir enerji politikası uyguladığını savunan Baytok, ''Gören de diyecek ki Türkiye'nin her yerinden doğalgaz fışkırıyor'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT'lerin taşıyamayacakları kadar borç yükü altına girdiğini bildiren Baytok, BOTAŞ'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumdan 15 milyar YTL'den fazla alacağı bulunduğunu söyledi. Baytok, İstanbul Nurtepe'deki hava kirliliğine değinerek, vatandaşların doğalgaz alacağı parası olmadığı için odun ve kömürle ısındıklarını anlattı.

Bakan Güler'in doğalgaz abone sayısındaki artışa işaret ederek, ''vatandaşın daha akıllı olduğu için doğalgaz kullandığını'' söylediğini anımsatan Baytok, ''Sayın Bakan, halk sizden akıllı olduğu için doğalgaz yerine kömür kullanıyor'' dedi.

Baytok, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın çocuklarının, yumurta ve mısır işinden sonra enerji santrali işine girdiğini ileri sürdü. CHP Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu, AKP'nin enerji konusunda uyguladığı politikaları eleştirdi.

Coşkunoğlu, ''Enerji alanında stratejik plan, somut hedef yok. Sadece özelleştirme stratejisi uygulanıyor. Enerjide, teslimiyetçilik var. Ulusal kaynaklarımız yerine dışa bağımlılık tercih ediliyor. Enerjimizin yarıdan fazlası dışa bağımlı hale getirildi. Enerji verimliliği yasası çıktı ama somut hedef olmayınca cılız faaliyetlerle yetiniliyor'' diye konuştu.

''Göç ve işsizliği önlemek istiyorsanız..."

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Antalya'da tarım arazisi üzerine doğalgaz çevrim santrali kurulmak istendiğini savunarak, santral için tarım arazilerinin neden tercih edildiğini sordu. ''Kendi kaynaklarını yok sayan, kullanmasını bilmeyen ülkenin kalkınması mümkün değildir'' diyen Öztürk, madenlerin kamu yararına kullanılması, sanayinin ucuz ham madde ihtiyacının karşılanması gerektiğini belirtti.

Ulusal temele dayalı madencilik politikalarının uygulanma gerekliliği üzerinde duran Öztürk, ''Madenler, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmalıdır. Yeraltı kaynaklarımız, yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılmalıdır. Eğer göç ve işsizliği önlemek istiyorsanız, madenciliğe gereken önemi vermeli, sektörü desteklemelisiniz'' diye konuştu.


''Her şeyi yapıyorsunuz da..."

CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ise BOTAŞ'ın 2007 yılı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı verileri hakkında bilgi verdi.

Söz konusu raporda BOTAŞ'ın nakit sıkıntısı içinde olduğunu belirten veriler bulunduğuna dikkati çeken Seyhan, ''BOTAŞ, alacaklarını zamanında tahsil edememiş, nakit sıkıntısı içine girmiştir. Yurt dışından aldığı doğalgazın parasını peşin ödemek zorunda olduğu için bankalardan kredi kullanmıştır. BOTAŞ, kullandığı krediler karşılığında 401 milyon YTL faiz ödemiştir'' diye konuştu. 2007'deki döviz kurunun düşmesi nedeniyle BOTAŞ'ın doğalgazı daha ucuza almaya başladığı bilgilerini veren Seyhan, şöyle devam etti:
''Madem doğalgaz alım maliyeti düşmüş... Bu halkı Melih Gökçek gibi neden soydunuz? Doğalgaz fiyatını neden indirmediniz? Herkese dürüstlük gerek. TTK'nın kömür satışı artmış, karı azalmış. TTK'nın üretimi yüzde 13 artmış, buna rağmen dönem zararı da artmış. Bir bakan kendisini 'rüşvet yemedim, temizim' diyerek savunmaz. Kurumlar zarar edecek, faiz ödeyecek, vatandaşa indirim yapmayacaksınız bunun karşısında siz dürüst olacaksınız, biz olmayacağız. Her şeyi doğru yapıyorsunuz da kurumlar neden zarar ediyor?''

Hilmi Güler'in elektrik üretimini yüzde 50 artırmayla övündüğünü ifade eden Seyhan, AKP iktidarı döneminde önce yedekte bulunan yüzde 50 elektriğin şimdi sıfıra düşürüldüğünü söyledi.

Seyhan, ''Sizin döneminizde ithal enerji kaynağı azaldı mı? 6 yıldır görevdesiniz, tek başına iktidarsınız, neden enerji dengesini sağlayamıyorsunuz?'' diye sordu. Önüne iki şişe şarap konulan Hayyam'ın bir şişe şarabı içtikten sonra ''Bu kötü'' dediğini anlatan Seyhan, ''Hayyam ikinci şişeyi içmeye ihtiyaç duymamış, 'bundan kötüsü olmaz' demiş. Evet Sayın Bakan, bundan kötüsü olmaz'' diye konuştu.

MHP Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Necati Özensoy da Türkiye'nin geleceğini şekillendiren en önemli bakanlığın Enerji Bakanlığı olduğunu söyledi.

Hava kirliliğine neden olan kömürlerin TKİ'den tedarik edildiğini belirten Özensoy, ''Kömürler ambalaja girdiği için kaliteli hale gelmiyor, kükürdü azalmıyor'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2009 bütçesinin görüşmelerine devam ediliyor.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlıklarının bütçeleri üzerinde soruları yanıtladı.

Akdağ, muayene katkı payının alınmasının Sosyal Güvenlik Kurumunun uygulaması olduğunu anımsatarak, ''Ancak bunun kaldırılmasını şu anda düşünmüyoruz'' dedi. Akdağ, ''istatistiki verilerin abartıldığı'' söyleminin, yapılanları hazmedememekten kaynaklandığını savundu. Genel Kurulda dağıttırdığı kitapta, muayene sayısının artmasına rağmen, hekim başına düşen günlük muayene sayısının azaldığını ifade eden Akdağ, ''Bir alt satırını okusaydınız, sorun yoktu. Çünkü muayene oda sayısı bu hastanelerde 6 binden 21 bine çıkarıldı'' dedi.

Muhalefet milletvekilinin tepkisi üzerine Akdağ, ''Sayın milletvekili hesap bilmediğini anladım. Bilmiyorsun işte'' dedi. Bu sözler üzerine MHP'li milletvekilleri, Akdağ'ın, milletvekillerini azarlayamayacağını söyledi.

Vade uygulaması

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nden (TESKOMP) aldıkları krediyi ödeyemeyenlere, yeni bir imkan getirileceğini belirterek, bu kişilerin ana paralarını ödemeleri durumunda faizine 5 yıla kadar vade uygulayacaklarını bildirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığı'nın bütçesi üzerinde milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Çağlayan, Türkiye'de son 6 yılda önemli yapısal dönüşüm projelerinin hayata geçirildiğini söyledi. Türkiye'nin, Avrupa'nın 6. büyük ülkesi olduğunu ifade eden Çağlayan, Türkiye'nin dışarıdan kaynaklı krizden etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bugüne kadar hep bunları söylediğini ifade eden Çağlayan, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devrim mahiyetindeki sanayi envanterini çıkardıklarını söyledi. Tek tek sektörlerin buradan izlendiğini, bu sektörlerin krizden nasıl etkilendiğini bildiklerini anlatan Çağlayan, sektörel izleme ve değerlendirme merkezi kurduklarını hatırlattı.

Küresel krize karşı alınan tedbirleri anlatan Çağlayan, sosyal güvenlik reformu ve istihdam paketini örnek gösterdi. ''Türkiye'de sosyal güvenlik sistemini bozanların ayıbını biz temizledik'' diyen Çağlayan, komünist ülkelerde bile görünmeyen zorunlu istihdamı ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Çağlayan, KOSGEB'i eleştirirken insaf edilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
''KOSGEB bugün cumhuriyet tarihinde kimsenin hayal edemediği, çok önemli projeler gerçekleştirmiştir. Biraz önce muhalefet milletvekilleri, (KOSGEB'in yaptığı göz boyamadır) dedi. KOSGEB 2008 yılına bin artı bin makine tesisat destek kredisi vererek başladı. 1984 başvuru yapıldı. KOSGEB tarafından onaylanan işletme adedi bin 55'tir. Onaylanan kredi miktarı, 275 milyon YTL'dir. 2 bin 523 kişilik istihdam sağladık. İmalatçı esnaf ve sanatkar için sıfır faizli 18 ay vadeli krediyi gündeme getirdik. Bu krediye 5 bin 927 başvuru geldi. 5 bin 761 kişi, 145 milyon 725 bin 500 YTL kredi aldı. Esnaf ve sanatkarın içinden gelmiş biri olarak, esnafın teşekkürlerini görüyorum. Bazı muhalefet milletvekilleri bana telefon açtılar, teşekkür ettiler. Bu krediden dolayı teşekkür ettiler. Gerekirse muhalefet milletvekillerinin isimleri söylerim. Bunun arkasından ihracat kredisi... KOSGEB, KOBİ'lere yönelik, 600 ihracatçı için sıfır faizli 6 ay vadeli, işletme başına 100 bin dolarlık ihracat kredisi verdi. 4 bin 900 müracaat yapıldı. 3 bin 714 kredi onaylandı. İstihdam endeksli can suyu kredisi verdik. Kasım ayında başlatılan bu projeyle önce 350 milyon YTL'lik bir kredi paketi oluşturduk. Buna 551 milyon YTL'lik teklif geldi. Çok fazla talep olunca imkanları seferber ettik, başvuru yapanların hepsine kredi vereceğimizi açıkladık. Şu bir ayda 20 bin 544 kişinin başvurduğu 700 milyon YTL, sıfır faizli, 12 ay vadeli krediye başvurular geldi. KOSGEB bu yıl, 1.6 milyar YTL kredi desteği verdi. KOSGEB Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdi, esnafa sözde değil, özde destek verdi.''
Can suyu kredisinin yüzde 20'sini Doğu Anadolu'ya, yüzde 20'sini kalkınmada öncelikli yörelere, yüzde 60'ını da gelişmiş yörelere verdiklerini ifade eden Çağlayan, hükümetin mukayese edilemeyecek boyutta esnaf ve sanatkarı desteklediğini bildirdi.

''Tüzüklerini gözden geçirsinler''

''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi görüşlerine itibar etmediği'' yönündeki eleştirilere ise Çağlayan, ''Biz öyle bir Başbakana sahibiz ki hiçbirinizin hayal etmeyeceği kadar geniş, hepimizin görüşlerine imkan ve yer veren bir Başbakana sahibiz. Dili sürçerek diktatör diyenlerin, daha dün kabul ettikleri tüzüklerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum'' karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Patent Enstitüsü bütçeleri kabul edildi.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ