Doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 15.9 azaldı

Doğrudan yabancı yatırımlar Ocak-Ekim döneminde net olarak yüzde 15.9 azalarak 18 milyar 194 milyon dolardan 15 milyar 299 milyon dolara indi. Uluslararası doğrudan sermaye girişi de yüzde 19.1 azalarak 15 milyar 804 milyon dolardan 12 milyar 783 milyon dolara geriledi.
Yayınlanma tarihi: 23 Aralık 2008 Salı, 09:56

Hazine Müsteşarlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'nin, Ekim ayı verilerinin yer aldığı Aralık 2008 sayısını yayınladı. Buna göre; Ekim ayında bin 701 milyon dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşti.

Uluslar arası yatırımcıların Türkiye'deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi, Ekim ayında bin 405 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Sermaye girişinin; 604 milyon doları toptan perakende ticaret sektöründen geldi.

Ocak - Ekim döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 15 milyar 299 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Uluslar arası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi (net) 2008 yılının ilk on ayında toplam 12 milyar 733 milyon dolara ulaştı.
Ocak - Ekim döneminde 12 milyar 766 milyon dolar olan uluslar arası doğrudan yatırım girişinin 5 milyar 199 milyon doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen Kaynaklandı.
Ekim ayında 110 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 29 adet yerli sermayeli şirkete de uluslar arası sermaye iştiraki gerçekleşti.

Ekim ayı sonu itibariyle 2 bin 375 adet uluslar arası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 536 adet yerli sermayeli şirkete de uluslar arası sermaye iştiraki gerçekleşti. Ocak - Ekim döneminde; 2 bin 911 adet uluslar arası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü. İmalat sanayiinde faaliyette bulunan uluslar arası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı ile B.Y.S. makine ve teçhizat imalatı birinci sırada yer alırken, bunları gıda ürünleri ve içecek imalatı izledi.

Ocak - Ekim döneminde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 285 adet uluslar arası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 56 adedi imalat sanayiinde, 49 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe, 32 adedi ise gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektöründe faaliyette bulunuyor.

Ocak - Ekim döneminde kurulan 2 bin 911 adet uluslar arası sermayeli şirketin, bin 519 adedi AB ülkeleri, 474 adedi diğer Avrupa ülkeleri, 471 adedi ise Yakın ve Ortadoğu ülkeleri
ortaklı şirketler oldu.

Ticaret için geliyorlar

Ekim ayı sonu itibariyle 17 bin 318 adet uluslar arası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 3 bin 901 adet yerli sermayeli şirkete de uluslar arası sermaye iştiraki gerçekleşti. Toplamda 21 bin 219 adet uluslararası sermayeli şirket Türkiye'de faaliyette bulunuyor.

21 bin 219 adet uluslar arası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, imalat sanayi, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü. İmalat sanayiinde faaliyette bulunan uluslar arası sermayeli şirketlerde tekstil ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu kimyasal madde ve ürünleri imalatı ile gıda ürünleri içecek imalatı izledi.

21 bin 219 adet uluslar arası sermayeli firmanın ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 12 bin 239 adet ile birinci sırada yer aldığı görüldü. AB ülkeleri ortaklı uluslar arası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 3 bin 623 adet firma ile birinci sırayı alırken, onu İngiltere (2 bin 49 adet) ve Hollanda (bin 659 adet) izledi.
21 bin 219 adet uluslar arası sermayeli firmanın illere göre dağılımına bakıldığında; İstanbul ilinin 11 bin 278 adet ile birinci sırada yer aldığı görüldü. İstanbul ilini Antalya (2 bin 699 adet), Ankara (bin 384 adet) ve Muğla (bin 250 adet) illeri takip etti.

İstanbul ilinde faaliyette bulunan 11 bin 278 adet uluslar arası sermayeli firmanın başta toptan ve perakende ticaret (4 bin 11 adet) olmak üzere, imalat sanayi (2 bin 181 adet), gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (bin 649 adet) sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü.
Ekim ayında Hazine Müsteşarlığı tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenen 16 adet proje kapsamında yaklaşık 181,3 milyon dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü. Böylece 2008 yılının ilk on aylık döneminde belgelendirilen yatırım projesi sayısı 186 adede, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 5.3 milyar dolara ulaştı. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam yatırım tutarının (5.3 milyar dolar) yüzde 48,7'i uluslar arası ortaklar tarafından karşılanacak.

186 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 153 adedi imalat, 3 adedi tarım ve ormancılık, 7 adedi madencilik ve taşocakçılığı, 23 adedi hizmetler sektörlerinde düzenlendi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.