2009'da harçlar da zamlandı

Maliye Bakanlığı, harç tutarlarını 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 12 oranında artırdı. 6 aya kadar olan pasaport harcı 102,4 YTL'den 144,6 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı da 146,3 YTL'den 163,8 TL'ye yükselecek. Yeni yılda icraya başvuru harcı da 15,6 TL olacak.
Yayınlanma tarihi: 24 Aralık 2008 Çarşamba, 08:38

Harçlar Kanunu Genel Tebliğiyle, yeni yılda uygulanacak olan harç miktarları düzenlendi.
Buna göre, 6 aya kadar olan pasaport harcı, yeni yılda 102,4 YTL'den 114,6 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı da 146,3 YTL'den 163,8 TL'ye yükselecek. Yeni yılda B sınıfı sürücü belgesi harcı olarak 213 TL, silah bulundurma vesika harcı olarak da 631,7 TL ödenecek.

Yeni yılda uygulanacak bazı harç tutarları şöyle:

Yargı haçları
-Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerine başvurma harcı: 7,3 TL
-Asliye ve idare mahkemelerinde başvurma harcı: 15,6 TL
-Belli bir değer bulunmayan davalarda celse harcı: 9 TL

İcra ve iflas harçları
-İcraya başvurma harcı: 15,6 TL
-İflas harçları-maktu harç: 25,6 TL

Noter harçları
-Özel vekaletnamelerde beher imza için: 4,3 TL
-Genel vekaletnamelerde beher imza için: 6,7 TL
-İşletme defteri ve diğer her türlü defter tasdiki: 12,5 TL
-Serbest meslek kazanç defteri: 15,6 TL

Vergi yargısı harçları
-
Vergi ve Bölge İdare Mahkemelerine başvurma: 15,6 TL
-Danıştay'a başvurma: 32,3 TL

Tapu harçları
-
Tapu harcı mevzuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden: 10,9 TL
-Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için: 22,4 TL

Konsolosluk harçları
-Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri (Beher rüsum tonilatosundan): 0.56 TL
-Gemi jurnalinin tasdiki: 48,8YTL
-Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri: 197,5 TL

Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve yabancılara verilecek çalışma belgesi harçları

Pasaport harçları
-6 aya kadar olanlar: 114,6 TL
-1 yıl için olanlar: 163,8 TL
-2 yıl için olanlar: 276,4 TL
-3 yıl için olanlar: 395,3 TL
-3 yıldan fazla süreli olanlar: 560,3 TL
-Giriş vizesi (Tek giriş): 197,1 TL
-Müteaddit giriş: 659,7 TL
-Transit vizesi (tek transit): 197,1 TL
-Çift transit vizesi: 395,3 TL
-Yabancılara verilecek süreli çalışma izin belgesi (1 yıla kadar): 101,1 TL
-3 yıla kadar: 304,1 TL
-Süresiz çalışma izin belgesi: 507,2 TL
-Bağımsız çalışma izin belgesi: 1.015 TL

İmtiyazname, ruhsatname harçları

-Patent ve faydalı modeller başvuru harcı: 11,2 TL
-Markalar başvuru harcı: 45,8 TL
-Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için): 494,8 TL
-Silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için): 394,9 TL
-Silah bulundurma vesika harcı: 631,7 TL
-Özel Kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri: 15,5 TL
-İlköğretim seviyesindeki özel okulların işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 659,9 TL
-Lise seviyesindeki özel okulların işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 1.320,8 TL
-Özel dershane işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 1.320,8 TL

Trafik harçları

-A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil): 70,8 TL
-B sınıfı sürücü belgesinden: 213 TL
-F ve H sınıfı sürücü belgelerinden: 70,8 TL
-Uluslararası sürücü belgelerinden: 142 TL
-Diğer sürücü belgelerinden: 355,2 TL
(Stajyer sürücü belgeleri de ilgili olduğu sınıfın harcına tabi tutulacak)

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.