1 olmadı, 6 fabrika verelim

Cengiz Grubu, Samsun'da kurulu mobil santrallardan birisinin sahibi ve yolsuzluk iddialarına konu olmuş; bu nedenle bir bakanın Yüce Divan'da yargılanmasına sebep olan Karadeniz Sahil Yolu ihalesine katılan şirketlerden birisi olarak da kamuoyunun gündemine gelmişti.
Yayınlanma tarihi: 15 Aralık 2011 Perşembe, 10:24

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB), Seydişehir Eti Alüminyum’u geri almak için davalı olduğu Cengiz İnşaat’a, 6 tane şeker fabrikasını devretmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

ÖİB Eti Alüminyum’u özelleştirildikten sonra kurumun satışı Danıştayca iptal edilmişti. Kurumu almak için Cengiz İnşaat’a açtığı dava devam eden ÖİB, grubu şeker fabrikalarının 29 Kasım 2011’de yapılan özelleştirme ihalelerine sokmakta sakınca görmedi.

Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba fabrikalarından oluşan portföy C grubu şeker fabrikalarına en yüksek teklifi 656 milyon dolarla Cengiz İnşaat’a ait Ak-Can Şeker Sanayi verdi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu Özelleştirme Yüksek Kuruluda (ÖYK) onaylarsa, 6 fabrika Rizeli müteahhit Mehmet Cengiz’e devredilecek. Satışı yargıya taşıyan Şeker-İş’in dava dilekçesinde konu şöyle yer aldı:

Alüminyum iptal ediliyor

Özelleştirmelerle büyüyen bir grup olan Cengiz Grubu, Eti Alüminyum AŞ özelleştirilmesine de Ce-Ka İnşaat olarak katılmış ve kamu şirketini devralmıştır. Bu ihalenin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Danıştay 13. Dairesi’nce ihalenin iptaline karar verilmiştir.

ÖİB’nin davası devam ediyor

Temyiz ve karar düzeltme aşamalarından da geçerek kesinleşen bu iptal kararına rağmen, Şirket Eti Alüminyum’u çalıştırmaya devam etmekte olup bu konuda Cumhuriyet gazetesine açıklama yapan ÖİB yetkilileri, “..Danıştay’ın kararını uygulamak üzere hisselerin devredilmesine ilişkin dava açıldığını, davanın sürdüğünü ve henüz sonuçlanmadığını” belirtmişlerdir.

Mobil santral ve Karadeniz sahil yolu projesi: Eti Alüminyum özelleştirmesi nedeniyle ÖİB ile davalı olan Cengiz Grubu, kamuoyunun gündemine Samsun’da kurulan ve çalışmadığı takdirde kamuya zararının daha düşük olduğu saptanan mobil santrallardan birisinin sahibi ve yolsuzluk iddialarına konu olmuş ve bu nedenle bir bakanın Yüce Divan’da yargılanmasına sebep olan Karadeniz sahil yolu ihalesine katılan şirketlerden birisi olarak gelmiştir.

İhaleye katılması mümkün değil

Gerek Enerji Bakanlığı, gerekse de TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nda detaylı bilgileri mevcut olan bu şirketin ihaleye katılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılacağı kanısındayız. Özellikle mobil santral nedeniyle Enerji Bakanlığı ve EÜAŞ’nin ciddi bir zararı mevcuttur ve bu kamu zararı elektrik fiyatları aracılığıyla tüm topluma yansıtılmaktadır.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.