Son Haberler

Gökçek'in asfaltı da afet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 700 günde yapılacak asfalt işini doğal afet durumunda ivedi yapılması gereken işler kapsamına sokmuş.
Yayınlanma tarihi: 24 Aralık 2008 Çarşamba, 13:09

Ankara Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek, 700 gün sürecek 44.2 milyon YTL’lik cadde ve bulvarların asfaltlanması ihalesini “doğal afet, salgın hastalık kapsamında ivedi yapılması gereken işler” arasına sokunca, Kamu İhale Kurumu, ihaleyi mevzuata aykırı bularak iptal edilmesi için karar organı Kurul’a görüş bildirdi. Ercan Bilir isimli kişinin ihaleden önce yaptığı “İhaleyi Söğüt firmasının kazanacağı” ihbarının da doğru çıkmasına karşın Kurul ihaleyi iptal etmedi. Karara itiraz eden iki üyeden Abdullah Dündar ihalenin iptalini, Adem Kamalı ise “ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihaleyi yapanlar hakkında İçişleri Bakanlığı’nın inceleme veya soruşturma yapmasını” istedi.

Kamu İhale Kurulunun 2006/UY.Z-1035 ve 2007/UY.Z-2766 numaralı kararlarına göre, Gökçekin asfalt ihalesi şöyle gelişti:

* Ankara Anakent Belediyesi, 23 Temmuz 2007de Kamu İhale Yasasının 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle Ankaranın Muhtelif Cadde ve Bulvarlarına Asfalt Kaplama Yapılması ihalesine çıktı.

* İhalenin hangi durumlarda pazarlık usulü ile yapılacağı Kamu İhale Yasasının 21/b maddesindeki Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması düzenlemeyle belirleniyor.

Kimin kazanacağı önceden belli

* Ercan Bilir isimli kişi, ihalenin yapılmasından iki gün önce 21 Temmuz 2006da postaya verildiği tespit edilen şikâyet dilekçesinde ihaleyi Söğüt İnşaat firmasının alacağı ihbarında bulundu. İhaleyi Söğüt aldı.

* Belediye, İhale Onay Belgesinde, ihaleye pazarlık usulüyle çıkmasını aynı nitelik ve isimli önceki ilk ihalesinin Danıştay tarafından iptal edilmesi üzerine, bir yıldır süren çalışmaları kış aylarının başlayacağı Ekim 2007ye kadar ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu gerekçesiyle açıkladı.

Kurul, Kurum’a karşı

* Kamu İhale Kurumu uzmanları 9 Ağustos 2007 tarihinde hazırladıkları Esas İnceleme Raporunda, belediyenin gerekçesini yerinde bulmayarak mevzuata aykırılıkları tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verileceğinin uygun olacağı yönünde görüş bildirdi.

* Buna karşın, Kurumun karar organı Kurul, şikâyeti uygun bulmadı. Ancak Kurulun iki üyesi Adem Kamalı ve Abdullah Dündar yazdıkları karşı oylarla Kurul kararına katılmadılar.

Ana iş ivedi olamaz

* Karşı oy yazılarında cadde ve bulvarlara asfalt kaplama yaptırılması işinin Büyükşehir Belediyesi Yasası kapsamınca belediyelerin ana işlerinden olduğu ve ivedilik kapsamına sokulamayacağı belirtildi.

* Yazılarda, Danıştayın ilk ihaleyi iptal etmesinin, bizzat belediyenin, Kamu İhale Kurulunun ilk ihaleyi iptal etmesi kararını yargıya taşımasının sonucunda oluştuğu ve bu nedenle belediye tarafından öngörülemez olarak kabul edilemeyeceği ifade edildi.

* Yeni ihale şartnamesinde nerelerin asfalt kaplanacağının belirlenmediği belirtilen yazılarda 44.2 milyon YTLlik yeni ihaleye 700 günlük çıkılmasına karşın 117.6 milyon YTLlik eski ihalede işlerin bir yıl içinde yüzde 83ünün (98.4 milyon YTL) tamamlandığına da dikkat çekildi.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ