CHP'den Erdoğan'a "tutuklu öğrenci" sorusu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'deki tutuklu lise ve üniversite öğrencilerinin sayısını sordu.
Yayınlanma tarihi: 15 Aralık 2011 Perşembe, 13:46

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle tutuklu öğrencileri Meclis'e taşıdı. Ağbaba, şu sorulara yanıt aradı:

"Türkiye'de kaç tane lise ve üniversite öğrencisi tutuklu olarak bulunmaktadır? Tutuklu bulunan öğrencilerin kaç tanesi bir yıl ve daha az bir süredir, kaç tanesi bir yıldan fazla ve iki yıldan az bir süredir, kaç tanesi 2 yıldan fazla süredir tutuklu bulunmaktadır?

Tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerinin kaçı Terörle Mücadele Kanunu ile ilişkili iddialara bağlı olarak tutuklanmışlardır?

Tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerinin, eğitim haklarından mahrum kalmamaları için okullarının sınavlarına girmelerine izin verilmekte midir?

Tutuklu öğrencilerin sınavlara girişlerine ilişkin hangi mevzuat hükümleri uygulama alanı bulmaktadır? Sınavlara girişe izin vermek konusunda hangi birimler yetkilidir? Mevzuat hükümleri tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerinin tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarında sınava girmelerine cevaz vermekte midir?

Tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerinden, derslere devam zorunluluklarına uymadıkları gerekçesiyle sınavlara girişlerine izin verilmeyen var mıdır?

Sınava girmelerine izin verilmeyen öğrencilerin eğitim kurumları nezdinde hukuki durumları nedir? Tutuklu lise ve üniversite öğrencilerinden sınavlara girmelerine izin verilenlerden, sınavlara girebilmeleri için nakil masrafları istenmekte midir?

2005-2011 yılları arasında kaç öğrenci tutuklu bulunduğu sırada öğrencilik statüsünü kaybetmiştir?

Tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerinin ders materyallerine ulaşmalarına izin verilmekte midir?

Tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerinin kaç tanesine bulundukları ceza infaz kurumlarında disiplin cezası verilmiştir? Bu disiplin cezalarının nedenleri nelerdir?

Tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş olanların kaç tanesinin başvurusu Türkiye Cumhuriyeti'ne iletilmiştir? İletilen başvurulardan kaç tanesi işkence ve kötü muamele yasağının ihlali iddiası içermektedir? Başvurulardan kaç tanesi tutukluğa ilişkin AİHS 5. maddenin ihlal edildiği iddiası içermektedir?

Kaç tane lise ve üniversite öğrencisi hakkında CMK 109 kapsamında verilmiş adli kontrol kararı bulunmaktadır?"

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.