Son Haberler

Türk-İş görüşmelerden çekildi

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi kesimi Başkanı Nihat Yurdakul, asgari ücret tespitinde ''oynanmak istenen oyunun içinde rol almayacaklarını'' belirterek, bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısına katılmayacaklarını bildirdi.
Yayınlanma tarihi: 25 Aralık 2008 Perşembe, 07:53

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi kesimi Başkanı Nihat Yurdakul, yaptığı açıklamada, asgari ücretin, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuru ile bağdaşacak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücreti olduğunu belirterek, asgari ücretin pazarlık ücreti olmadığını vurguladı.

''Yaşanan ekonomik kriz gerekçe yapılarak, asgari ücretin insanca bir yaşam düzeyi sağlamaktan uzak bir ücret olarak belirlenmek istendiğini'' ifade eden Yurdakul, Türk-İş'in ekonomik krizin temel nedenini sosyal devlet politikalarından uzaklaşılmasının bir bedeli olarak gördüğü ve çözümün sosyal devlet ilkelerine yeniden ve daha güçlü olarak uygulamaktan geçtiğini savunduğunu kaydetti. Yurdakul, sosyal devlet yaklaşımının çağdaş bir hak ve anayasal gereklilik olduğunu belirtti.

Sosyal devleti güçlendirecek her adımın yaşanan ekonomik kriz için ''panzehir'' niteliğinde olacağını vurgulayan Yurdakul, dar gelirli kesim içinde yer alan asgari ücretli çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, alım güçlerinin artırılmasının bu açıdan önem kazandığını belirtti.

Yurdakul, devletin resmi kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun kendisine verilen görev çerçevesinde tek bir işçinin eline geçmesi gereken asgari ücreti Aralık 2008 itibariyle 719,77 olarak belirlediğini kaydederek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

'Yapılan bu hesaplama bilimsel, güvenilir verilere dayanan, gerçekçi ve doğru bir hesaplamadır.

Komisyondan beklenen, belirlenen bu rakamın temel alınması ve Türk-İş'in önerileri doğrultusunda aile unsuru, sağlanan refahtan pay ve 2009 yılı enflasyonu gibi kriterleri de dikkate alarak asgari ücretin belirlenmesidir. Ancak Türk-İş'in haklı önerileri komisyonun işveren-hükümet kesimi tarafından dikkate alınmamış, bu yöndeki taleplerimize duyarsız kalınmış, bu yöndeki çağrılarımız cevapsız bırakılmıştır. Türk-İş, oynanmak istenen oyunun içinde rol almayacaktır. Asgari Tespit Komisyonu'nun bugünkü karar toplantısına katılmayacaktır. Ücretli istihdam edilenlerin yaklaşık yarısını oluşturan ve uygulanan ekonomik ve sosyal politikalardan en fazla zarar gören milyonlarca asgari ücretlinin geçim koşullarını bir nebze olsun iyileştirme fırsatı ve imkanı maalesef işveren-hükümet kesimince kullanılmamıştır. Artan hayat pahalılığı karşısında yaşam koşulları zaten ağır olan asgari ücretlinin yoksullaşma süreci böylece daha da hızlanacaktır.

Çalışanlar işsiz kalmak, düşük ücrete razı olmak ikilemiyle karşı karşıya bırakılmışlardır. Kuşkusuz bu kararı alanlar, asgari ücretliyi 'karın tokluğuna çalışmak' durumunda bıraktıklarının farkındadır. Şimdi hükümetten beklenen belirledikleri ve sorumlusu oldukları asgari ücretle 'insan onuruna yaraşır' geçimin nasıl sağlanabileceğini açıklamalarıdır.''


"Belirleme meşruiyetini tamamen yitirmiştir"

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Türk-İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çekilmesiyle yapılacak belirlemenin meşruiyetini tamamen yitirdiğini söyledi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun, bir işçinin eline geçmesi gereken asgari ücreti Aralık 2008 itibarıyla 719,77 YTL olarak belirlediğini ifade etti.
Türk-İş'in, komisyonun buna rağmen ''insanca bir yaşam düzeyi sağlamaktan uzak bir ücret belirlenmek istendiğini'' belirterek komisyonun karar toplantısından çekildiğini hatırlatan Çelebi, DİSK'in de 15 Aralıkta ağırlıklı olarak hükümet ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyonun yapısının antidemokratik olduğunu ve Türk-İş'in komisyondan çekilmesi çağrısı yaptığını hatırlattı.

Çelebi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Türk-İş'in komisyondan çekilmesi önemlidir ve çekilmesiyle birlikte asgari ücret konusunda yapılacak belirleme meşruiyetini tamamen yitirmiştir. TÜİK'in rakamlarıyla bile Aralık 2008 itibarıyla açlık sınırının 750 YTL, yoksulluk sınırının yaklaşık 2 bin 500 YTL olduğu bir dönemde, asgari ücret belirlemede esas alınması gereken kriter, bir kişi üzerinden değil, ücretlileri kriz karşısında koruyan ve 4 kişilik aile değerlerine göre oluşturulmalıdır. Emek örgütlerinin bundan sonraki süreçte birlikte adım atması ve meşru olmayan asgari ücret belirlemesine itiraz ederek karşı dava açılması artık kaçınılmaz hale gelmiştir.''

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ