Tayfun İçli Danıştay'da dava açtı

DSP'li Tayfun İçli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçmen kütüklerinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin belirlediği listeye göre oluşturulmasını içeren güncelleştirme genelgesi ve YSK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 5 Eylül 2008 tarihli protokolün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.
Yayınlanma tarihi: 25 Aralık 2008 Perşembe, 09:52

Danıştay önünde açıklama yapan DSP'li Tayfun İçli, YSK'nın seçmen sayısındaki artışla ilgili yaptığı açıklamadan tatmin olmadığını belirterek, bu nedenle dava açtığını söyledi.

YSK kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olduğunu ancak, YSK'nın genelgelerinin iptali amacıyla yargıya başvurulabildiğini ifade eden İçli, yargının görev alanına girmesine rağmen, seçmen kütüklerinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtları esas alınarak oluşturulduğunu, bu düzenlemenin Anayasa ve yasalara aykırı olduğunu belirtti.

İçli, yurtdışındaki yurttaşların, milletvekili seçimlerinde oy kullanılmasını düzenlemek için 13 Mart 2008'de çıkarılan 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile seçmen kütüklerinin, ''idarenin tanzim ettiği, yargı denetiminde olmayan ADNKS'ye göre oluşturulmasının sağlandığını'' kaydetti.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un iki maddesinde yapılan değişiklikle, ''seçmen kütüklerinin adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak düzenleneceğinin ve her yıl güncelleneceğinin'' hükme bağlandığını anımsatan İçli, bu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

İçli, Anayasa'nın, seçimlerle ilgili her türlü düzenlemede YSK'yı tek yetkili organ olarak gördüğünü ve seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılacağına ilişkin amir hükmü bulunduğunu kaydetti. Tayfun İçli, seçmen kütüklerinin de YSK ve YSK'ya bağlı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce tanzim edilmesi gerektiğini kaydetti.

İçli, bu nedenle dava dilekçesinde, Danıştay'ın, genelgenin dayanağını oluşturan 5749 sayılı Kanunun'un 4 ve 6. maddelerinin Anayasa'ya aykırılığını tespit etmesi, maddelerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını da istedi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.