Son Haberler

CHP'den soru önergesi

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, 96 ilköğretim okulunda 42 bin öğrenci üzerinde yapılan ve öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği zihinsel beceri düzeyinin çok altında kaldığını ortaya koyan araştırmayı Meclis gündemine taşıdı. Köktürk, "Araştırma, AKP hükümetlerinin eğitim politikasının ülkemizin geleceği çocuklarımıza verdiği zararın bir belgesidir" dedi.
Yayınlanma tarihi: 26 Aralık 2008 Cuma, 11:18

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yazılı yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Merkezi Hollanda'da bulunan ölçme-değerlendirme kurumu Cito'nun Türkiye ofisinin ilköğretim okulları arasında yaptığı "zihinsel beceri" araştırmasını gündeme getirdi.

"Öğrenci İzleme Sistemi" ile 20 ilde 40 devlet ve 56 özel ilköğretim okulunda 42 bin öğrenciyi üzerinde yapılan araştırma sonucunda, "hem özel hem devlet okullarında öğrencilerin çok az bölümünün en üst düzey zihinsel becerilere ulaştığı ve sınıf düzeyi yükseldikçe bu becerilere ulaşma oranlarının azaldığı"nın belirlendiğine dikkat çeken Köktürk, şunları kaydetti: "Araştırmanın sonuçları ve araştırmayı yapan ölçme-değerlendirme kurumu yetkilisinin yapmış olduğu 'İlköğretim 5. sınıfta ortalama bir öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği üst düzey zihinsel becerileri içeren hedeflerin çok gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Özel okul öğrencilerinin çoğunluğu da temel becerilere ulaşamıyor. Sınıf düzeyi yükseldikçe becerilere ulaşma oranı azalıyor. Öğrencilerin 'eğitime hazır bulunuşluk' düzeyinde 'eksiklik' yok. Yani okul çağına gelen çocukların öğrenme sorunları olmamasına rağmen, eğitim süreci başladıktan sonra üst düzey beceriler kazandırılamıyor' açıklamasının ortaya çıkardığı gerçek, AKP hükümetlerinin eğitim politikasının ülkemizin geleceği çocuklarımıza verdiği zararın bir belgesi olarak yerini almaktadır."

Bakan Çelik'e, "2002 yılından bu yana 'sözde ezber sisteminin kaldırılması' olarak ortaya konulan, ancak her geçen gün olumsuz sonuçlarına tanık olduğumuz bu sistem hangi çevreler tarafından öngörülmüş ya da dayatılmıştır?" diye soran Köktürk önergesinde şu soruları yöneltti:


"-96 ilköğretim okulunda 42 bin öğrenci üzerinde özel bir ölçme-değerlendirme kurumu tarafından yapılan araştırmanın sonuçları ve doğruluğu konusunda Bakanlığınızca bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapılmış ise, Bakanlığınızca sorunlara karşı ne tür önlemler alınmıştır?

-Bakanlığınızca da öğrencilerin zihinsel beceri düzeyine yönelik bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmış ise, bu araştırma kimler tarafından, kaç kez ve hangi bilimsel ölçütlere göre yapılmıştır?

-Bakanlığınızca eğer yapılmış ise 'eğitim sistemimiz ve zihinsel beceri' konusundaki araştırma sonuçları nedir?

-Bilindiği gibi, 17 Nisan 1940'da kurulan Köy Enstitüleri "İş içinde, iş aracılığıyla, iş için" ilkesiyle eğitim öğretim yapmıştır, Köy Enstitülerinin eğitim sisteminin günümüz eğitimine uygulanabilirliğiyle ilgili çalışmalarınız var mıdır? Yoksa bu eğitim sisteminin günümüze uygulanabilirliği konusunda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?"

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ