TTK 'özür'e tepkili

Türk Tarih Kurumundan (TTK) ''Ermeniler'den özür dileme'' kampanyasına ilişkin yapılan açıklamada, ''TTK, özür kampanyasını zamansız, taraflar arasında güven ortamını zayıflatacak ve halkların birbirlerinden uzaklaşmalarına sebep teşkil edecek bir metin ve yeni bir engel olarak görmektedir'' denildi.
Yayınlanma tarihi: 26 Aralık 2008 Cuma, 20:03

TTK'dan yapılan yazılı açıklamada, ''bazı aydınların'' başlattıkları ''özür imza kampanyasına'' TTK Ermeni Masasının içerik, zamanlama ve yöntem açısından olumsuz baktığı belirtildi. Özür metninde geçen ''büyük felaket'' sözünün Ermeniler tarafından ''soykırım'' ile eş anlamda kullanılan bir ifade olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun, kamuoyunda haklı olarak aydınların, 1915 olaylarına Ermenistan penceresinden baktıkları şeklinde bir algılamaya yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, ''Yine bildiride geçen 'inkar' sözcüğü teknik olarak Yahudilerin başına gelenleri kabul etmeyenlere uygulanan hukuki bir cezai müeyyide doğuran bir ifade olması nedeniyle, açıkça Türk milletini suçlu ilan etmektedir'' görüşüne yer verildi.
TTK Ermeni Araştırmaları Masasının, metinde geçen ve 1915 olaylarına ''duyarsız kalındığı'' şeklindeki suçlamayı ya da kabullenmeyi ''yanlış ve haksız'' bulduğu belirtilen açıklamada, TTK'nın yıllardır Ermeni sorunu ile ilgili yayınlar yaptığı ve uzmanlarının basında sıklıkla yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, TTK'nın, 1915 olaylarının akademik ortamlarda bilimsel ölçüler içerisinde tartışılmasını öteden beri savunduğu ve bu bağlamda Ermeni ve Türk tarihçilerin katılacakları ortak bir tarih komisyonu kurulması konusundaki girişimlere öncülük ettiği, ancak bu girişimlerin ''soykırım'' iddiası sahiplerinden yanıt bulmadığı vurgulandı.
Açıklamada, ayrıca TTK'nın, 1. Dünya Savaşı sırasında bütün Osmanlı vatandaşlarının çektiği sıkıntıları ve yaşadıkları acıları tespit ettiği ve yaşanan bu ortak tarihin önyargısız ve ideolojik görüşlerden olabildiğince uzak bilim adamları tarafından tartışılmasını desteklediği ifade edildi.

Tarih tarihçilere bırakılmalıdır

Açıklamada, daha sonra şu hususlara yer verildi: ''Bu sıkıntıların ihalesinin, savaşı başlatan Batı'nın üzerinde kaldığı muhakkaktır. Bu gerçek görmezlikten gelinmekte ve gereği derecede ifade edilmemektedir. Buradan hareketle, TTK, Ermeni araştırmacılar ile birlikte çalışılabilecek her türlü bilimsel girişimlere açık olmuş, 2005 yılında VAT Platformu çerçevesinde Ermeni tarihçilerle belge değişimi yapmış, 2007 yılı Mayıs ayında Oslo'da tarafların tam olarak temsil edildiği ortak bir çalıştaya katılmıştır. Türkiye'de düzenlenen Ermeni sorunu ile ilgili kongre ve sempozyumlara da iştirak etmeyi görev bilmekte, ancak Bilgi Üniversitesi örneğinde olduğu gibi, genellikle bu toplantılara katılım talebi geri çevrilmektedir. Ayrıca kurum olarak Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan her türlü adımı desteklemekte, son zamanlarda sıklaşan ilişkilerin olumlu yönde atılmış adımlar olduğunu değerlendirmektedir. Bu nedenle TTK, özür kampanyasını zamansız, taraflar arasında güven ortamını zayıflatacak ve halkların birbirlerinden uzaklaşmalarına sebep teşkil edecek bir metin ve yeni bir engel olarak görmektedir. Söz konusu metin, 1915 olaylarından sadece bir tarafı sorumlu tutmakta ve bu yüzden özrü gerekli görmektedir. Halbuki tarihte yaşanmış olaylara tarih biliminin metodolojisi doğrultusunda yaklaşılmalı ve tek tarafın görüşlerini kabul ettirmeye yönelik kamuoyunu yanlış bilgilendiren girişimlerden uzak durulmalıdır. Aydınların sorumluluğu da bu yönde olmalıdır. Tarih bir kan davası alanı olmaktan çıkarılmalı ve tarihçilere bırakılmalıdır.''

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.